Biznes na rzecz Agendy 2030 w Polsce

Zapraszamy na konferencję „Biznes na rzecz Agendy 2030 w Polsce”, która odbędzie się 27 stycznia 2020 roku w Ministerstwie Rozwoju. Podczas tego dorocznego wydarzenia zaprezentowane zostaną działania rządu i biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w 2019 roku roku i ogłoszone zostaną plany na kolejny rok.

Podczas konferencji podsumowana zostanie Kampania 17 Celów 2019: Wspólne Działania, której Ministerstwo Rozwoju jest Patronem Honorowym. Prowadzona w szerokim partnerstwie firm i instytucji, mobilizuje biznes do podjęcia działań na rzecz Agendy 2030.

W roku 2019 prowadzona była III edycja kampanii. W jej ramach odbył się szereg konferencji i warsztatów, powstały 2 publikacje. Rozwijany był portal Kampanii, stanowiący centrum wiedzy o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu.

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie efekt zeszłorocznej edycji Kampanii: Barometr Wpływu. To pionierskie polskim rynku narzędzie do mierzenia wkładu biznesu na realizację Agendy 2030. Powstało we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. W jego tworzenie zaangażowanych było 51 ekspertów z 31 instytucji. Narzędzie składa się z 30 wskaźników dla 6 kluczowych dla polskiego biznesu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Skorzystać z niego może bezpłatnie każda firma. Analiza wspólnych wyników polskiego biznesu pozwoli zbadać postęp we wdrażaniu priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce oraz wskazać obszary wymagające podjęcia działań przez przedsiębiorstwa.

Podczas konferencji zaprezentowane będą też najciekawsze zeszłoroczne inicjatywy prowadzone w partnerstwie firm i instytucji, takie jak Polski Pakt na rzecz zrównoważonych tworzyw sztucznych czy Koalicja 5 Frakcji oraz indywidualne dobre praktyki przedsiębiorstw w Polsce. Przedstawiciele firm dyskutować będą z ekspertami o tym, przy realizacji których punktów Agendy 2030 biznes jest dziś najbardziej potrzebny.

Na konferencji ogłoszone zostaną też plany na kolejny rok. Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting zdradziła: W roku 2020 odbędzie się IV edycja Kampanii pod hasłem 2020: Mobilizacja. Jej celem jest mobilizacja: ludzi, technologii i partnerstw na rzecz Agendy 2030. Zostanie wydany przewodnik budowania partnerstw międzysektorowych. Zostaną także opublikowane pierwsze wyniki Barometru Wpływu. Agregacja zebranych po raz pierwszy indywidualnych wyników firm pozwoli zmierzyć postęp we wdrażaniu Agendy, stworzyć benchmark dla polskiego rynku i wytypować najmocniejsze i najsłabsze obszary, co pozwoli efektywniej planować działania firm.

Więcej:  https://kampania17celow.pl/wydarzenia/konferencja-podsumowujaca-2019/