Światowy Dzień Działania: barometr wpływu

Powstało pionierskie na polskim rynku narzędzie do mierzenia wpływu biznesu na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju – Barometr wpływu. Został on stworzony we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz Agendy 2030. Został ogłoszony 25 września, w Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Światowy Dzień Działania obchodzony jest co roku 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. To symboliczny dzień mobilizacji. Z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, na całym globie organizowane są tego dnia wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na ich rzecz. W tym roku świętowanie będzie trwać aż dziesięć dni i odbędzie się w dniach 20-30 września 2019 jako Światowy Tydzień Działania.

Kampania 17 Celów

W Polsce Partnerem Światowego Tygodnia jest Kampania 17 Celów. To inicjatywa prowadzona w szerokim partnerstwie firm i instytucji pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Mobilizuje ona biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Agendy 2030.

Jako koordynator realizacji Agendy 2030 w Polsce, współpracujemy z administracją publiczną i z biznesem. I podkreślam to nie są odrębne światy! W ważnych sprawach działamy jak partnerzy. Razem się rozwijamy i razem korzystamy z efektów zrównoważonego rozwoju. – mówi Marcin Ociepa, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Barometr Wpływu

W tym roku w Polsce w Światowym Dniu Działania Partnerzy Kampanii 17 Celów zaprezentują pierwszy w Polsce zestaw wskaźników SDGs dla biznesu. To nowe narzędzie powstało w ramach tegorocznej edycji Kampanii, prowadzonej pod hasłem „Wspólne Działania”. Barometr wpływu, bo taką nazwę nosi nowe narzędzie, pozwoli polskim firmom mierzyć swój wkład w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Został wypracowany wraz z Głównym Urzędem Statystycznym – Partnerem Merytorycznym Kampanii 17 Celów, w procesie szerokich konsultacji eksperckich, w które zaangażowane było ponad 20 instytucji.

Ocena wpływu działalności firmy na Cele Zrównoważonego Rozwoju nie jest zadaniem łatwym. Oficjalne wskaźniki pomiaru tych celów w skali świata czy kraju są podstawą do podejmowania decyzji przez rządzących, ale nie są właściwe dla biznesu. – mówi Renata Bielak, Dyrektor Departamentu Opracowań Statystycznych w GUS – Dlatego proponujemy zestaw miar, na podstawie których również przedsiębiorcy będą mogli regularnie oceniać swój wkład w zrównoważony rozwój. Zadbaliśmy, aby wskaźniki były jak najbardziej dostosowane do specyfiki firm, a sposób ich wyliczania możliwie prosty i uniwersalny. 

Na polskim rynku powstaje coraz więcej inicjatyw biznesowych i międzysektorowych działań na rzecz Celów, jednak brakuje odpowiedniego sposobu na ocenę ich wkładu w realizację Celów. Barometr wpływu zachęca największe firmy do raportowania pod kątem Agendy 2030. Doceniamy długoterminowe strategie rozwoju, modele biznesowe i narzędzia opracowywane w oparciu i dla SDGs. Cieszymy się, że biznes będzie mógł korzystać z Barometru wpływu do oceny swojej działalności pod kątem SDGs. To odzwierciedlenie w praktyce tego o czym mówimy: współpracy, doświadczenia i zasobów, innowacyjności i odpowiedzialności – dodaje Marcin Ociepa z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Małgorzata Greszta, inicjatorka Kampanii 17 Celów, Partner Zarządzająca CSR Consulting tłumaczy działanie narzędzia oraz cel jaki mu przyświeca: Barometr wpływu zachęca firmy do przyjrzenia się swojemu wkładowi w realizację Agendy 2030. Dzięki krótkiej liście 30 wskaźników dotyczących 6 kluczowych dla polskiego biznesu Celów Zrównoważonego Rozwoju, przedsiębiorstwa mogą wyliczyć swój wynik, porównać go ze średnią rynkową i sprawdzić swoje mocne i słabe strony. Dzięki temu lepiej zaplanują swoje działania i zarządzą ryzykiem. Zyskają też rzetelne dane do komunikowania interesariuszom.

 

Więcej: https://kampania17celow.pl/barometrwplywu/