Biznes a prawa człowieka

W rocznicę ustanowienia przez ONZ Dnia Praw Człowieka, 10 grudnia 2014 roku UN Global Compact w Polsce we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej, Kancelarią Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, administracją publiczną, związkami zawodowymi, Konfederacją Lewiatan oraz partnerami biznesowi, zainaugurowało debatę na temat Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka podczas strategicznego spotkaniu liderów biznesu i administracji. Odpowiadając na zalecenie Sekretarza Generalnego ONZ, UN Global Compact rozpoczęła konsultacje przyjęcia przez Polskę Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka.

UN Global Compact wychodzi z założenia, że tylko etyczny biznes ma właściwe fundamenty dla rozwoju i dla budowania przewag konkurencyjnych w Polsce i na rynku globalnym.

Program UN Global Compact w Polsce „Biznes a prawa człowieka – przyjęcie Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka”, jest okazją do przedyskutowania rozwiązań stosowanych w innych krajach oraz dobrych praktyk biznesu i administracji, które powinny stać się inspiracją dla jak najpełniejszego wdrażania Wytycznych.

Wypracowanie krajowych planów wdrożenia Wytycznych ONZ, zgodnie z zaleceniem Unii Europejskiej, stało się również zobowiązaniem wszystkich państw członkowskich UE. Przyjęcie przez Polskę Wytycznych oraz ich implementacja przez biznes ułatwi polskim przedsiębiorstwom choćby udział w przetargach ONZ, których wartość średnioroczna jest szacowana na ponad 16 miliardów USD.

Celem programu jest zwiększenie świadomości biznesu, przedstawicieli administracji publicznej oraz społeczeństwa w zakresie praw człowieka w biznesie.

W inauguracji debaty pn. „Implementacja wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka”, mającej na celu wdrożenie przez Polskę Wytycznych ONZ, aktywny udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej:

• Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
• Henryk Wujec, Doradca Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
• Ryszard Czerniawski, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
• Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki,
• Janusz Wesołowski, Wiceprezes Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
• przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
• oraz przedstawiciele Ambasady Austrii, Holandii, Japonii, Belgii oraz Włoch.
Słowo wstępne, otwierające debatę wygłosili m.in. Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ryszard Czerniawski, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Janusz Wesołowski, Wiceprezes Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zbigniew Gajewski, Zastępca Dyrektora Generalnego, Konfederacji Lewiatan, Dan Bross, Senior Director for Corporate Citizenship, Microsoft, Adam Bodnar, Wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Wprowadzenia w tematykę Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka dokonał Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel UN Global Compact w Polsce oraz Beata Faracik,Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu oraz Ekspertka UN Global Compact w Polsce.

Uczestników spotkania swoją obecnością zaszczycił również Henryk Wujec, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej który mówił o roli jaką odegrały prawa człowieka w procesie dojścia Polski do demokracji i gospodarki rynkowej w latach 70 i 80.

Dotychczasowe działania, stan prac jak i wyzwania dla implementacji wytycznych w perspektywie Polski wygłosiła Pani Jacqueline Kacprzak, Radca Ministra, Sekretarz Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Wicepremierze i Ministrze Gospodarki.

W perspektywie międzynarodowej swoje działania na temat wdrożenia wytycznych ONZ wygłosili:

• David Vermijs, SHIFT, USA – Tworzenie Krajowych Planów Działań – doświadczenia międzynarodowe.
• Alice Pedretti, CSR Europe, Belgia – Wdrażanie wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka przez firmy oraz
• Dan Bross, Microsoft, USA który wygłosił prezentację na temat Praw Człowieka w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii.
W debacie udział wzięli także kluczowi przedstawiciele biznesu i środowisk pozarządowych na czele z Adamem Bodnarem, Wiceprezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Beatą Faracik, Prezeską Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu.

Konferencja była również uroczystą inauguracją Koalicji Rzeczników Etyki w przedsiębiorstwach i instytucjach. Przedyskutowano zaproponowany przez UN Global Compact plan prac Koalicji, w zakresie tworzenia i wdrażania kodeksów etycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach działających w Polsce. Inicjatorem powołania Koalicji Rzeczników Etyki jest Grupa PKP.

W kontekście etyki wypowiedział się Tomasz Kruk, Dyrektor Zarządzający PKP S.A., który w wystąpieniu odniósł się do implementacji kodeksu etyki w przedsiębiorstwach spółki PKP S.A.. Kodeks etyczny i biuro ds. etyki w spółce skarbu państwa był zaś przedmiotem wystąpienia Jacka Wojciechowicza, Rzecznika Etyki Grupy PKP.
Spotkanie moderowali Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel UN Global Compact w Polsce oraz Jacek Stawiski, Dyrektor Działu Zagranicznego, TVN24 Biznes i Świat.
Konferencję podsumował Zbigniew Gajewski, Zastępca Dyrektora Generalnego, Konfederacji Lewiatan.

Źródło: http://ungc.org.pl