Konkurs grantowy „Odpowiedzialnie z LOTOSEM”

Do 17 grudnia 2014 trwa nabór wniosków do II edycji konkursu grantowego „Odpowiedzialnie z LOTOSEM”, w którym udział mogą wziąć koła i organizacje studenckie z całej Polski.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w grudniu 2013 roku i skierowana była do studentów zrzeszonych w ENACTUS Poland. Grant otrzymało koło studenckie STRATEG z Uniwersytetu Gdańskiego, na realizację projektu „Ekorywalizacja”, który zakładał zbiórkę plastikowych odpadów wśród dzieci z trójmiejskich szkół i recykling zebranych śmieci na kołdry, które trafiły do gdańskich noclegowni.

– W tym roku LOTOS poszerza grono potencjalnych wnioskodawców o wszystkie koła i organizacje studenckie, które w swojej działalności zajmują się projektami związanymi z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, synergią międzysektorową, ekonomią społeczną oraz aktywizacją lokalnych społeczności – mówi Jowita Twardowska dyrektor ds. Komunikacji i CSR. Grant w wysokości 10 000 zł zostanie przekazany zespołowi lub zespołom, które przedstawią projekt ciekawy, realnie wpływający na lokalne społeczności, wdrażający jednocześnie efektywne modele biznesowe. Grupa LOTOS zachęca wszystkich aplikujących do zapoznania się z działalnością społeczną oraz raportem rocznym Spółki, co nakieruje aplikujących na obszary, które są firmie szczególnie bliskie. Priorytetem są działania, które przyniosą realną korzyć wybranej grupie społecznej, w której został zidentyfikowany konkretny problem.

Regulamin, formularz wniosku grantowego oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.odpowiedzialny.lotos.pl.

Konkurs oraz współpraca z ośrodkami akademickimi jest częścią strategii CSR Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2012-2015, która zakłada realizację działań w trzech głównych obszarach: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ekologia oraz ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego oraz wyrównywanie społecznych szans, w tym projekty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz działania dedykowane lokalnym społecznościom.