Barbara Socha: Zwracajmy większą uwagę na elastyczność i stabilność zatrudnienia

Myślę, że komponent społeczny jest trochę niedoceniany przed przedsiębiorstwa, organizacje w Polsce – i nie tylko w Polsce – zauważyła Barbara Socha, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, już na początku swej wypowiedzi dla RaportCSR.pl.

Wiceminister Barbara Socha wykazała talent do jasnego przedstawiania swych racji, połączony z nutami krytycyzmu wobec zjawisk na takie nuty zasługujących. Pytana, co się kryje pod literą „S” w skrócie ESG, albo czy firmy mogą wesprzeć państwo w polityce demograficznej, precyzyjnie przedstawiała obraz sytuacji. Równocześnie wykazywała luki, które pojawiają się w myśleniu o ESG.

Dzięki swej argumentacji wiceminister Socha mocno zaznaczyła swoją obecność podczas sesji inauguracyjnej, otwierającej I Kongres ESG. A po wspólnym podpisaniu listu intencyjnego dodatkowo zechciała się podzielić przemyśleniami dotyczącymi relacji między ESG a polityką społeczną państwa w wypowiedzi dla RaportCSR.pl.

W pierwszej części wypowiedzi którą tu prezentujemy, odniosła się do sprawy zatrudniania, jako zasługującej na większą uwagę przedsiębiorców w komponencie Social. A szczególnie na dwa czynniki związane z tą sprawą, czyli na elastyczność i stabilność zatrudnienia. W jej przekonaniu, obydwa czynniki powinny znaleźć się w standardach ESG.

Zarazem wiceminister nie kryła, że związane są z tym wątpliwości, które wymagają dyskusji, takie jak mierzalność elastyczności organizacji albo ocena poziomu stabilności zatrudnienia. Stabilności która powinna być pojmowana również jako wyrównywanie szans między osobami zatrudnionymi na umowy czasowe a osobami ze stałym zatrudnieniem. Przykładem braku równych szans może być możliwość uzyskania uzyskaniu kredytu hipotecznego. – A my widzimy, że to dotyczy bardzo mocno kobiet, szczególnie młodych – podkreśliła wiceminister Socha.

Wypowiadając się o roli firm w zapobieganiu kryzysowi demograficznemu, wiceminister przedstawiła zarówno bardzo niepokojącą, jak i opartą na precyzyjnych wskaźnikach, groźbę demograficznej zapaści. Przekazana syntetycznie podczas nagrania wiedza powinna być znana każdemu przedsiębiorcy planującemu długofalową działalność. Podobnie jak proponowane przez nią konkretne rozwiązania, mogące rozjaśnić obraz kolejnych dekad.