I Kongres ESG -podpisanie listu intencyjnego na rzecz wdrożenia ESG w Polsce

W trakcie I Kongresu ESG podpisany został list intencyjny na rzecz wdrożenia ESG w Polsce oraz stworzenia platformy wiedzy ESG skierowanej do MŚP.

Hasło społecznej odpowiedzialności ma dzisiaj szerokie znaczenie, dlatego tak ważne jest podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwoju regulacji ESG. To odpowiedzialność za środowisko naturalne – a tym samym za to, jaki świat zostawiamy przyszłym pokoleniom. A także odpowiedzialność za społeczeństwo równych szans i wspólnych wartości, szanujące różnorodność i  zapewniające dobre i stabilne warunki pracy dla wszystkich.

Chcemy, by ESG było punktem wyjścia do nauki tej odpowiedzialności i jej promowania w bezpośrednim otoczeniu. Tylko wspólnie możemy podjąć działania, które zatrzymają proces degradacji środowiska naturalnego i które uświadomią nam wszystkim, że to, w jakim świecie będą żyły nasze dzieci i wnuki, leży w naszych rękach. Dlatego tak ważne jest budowanie wspólnoty opartej na szacunku i różnorodności oraz zdolnej do odpowiedzi na nowe wyzwania społeczne. Już dzisiaj elastyczność i stabilność zatrudnienia to kluczowe elementy zrównoważonej działalności biznesu na rzecz pracowników.

Działania mieszczące się w ramach strategii ESG, muszą brać pod uwagę tożsamość i tradycję społeczną. Nie mogą stać się narzędziem forsowania określonej ideologii politycznej ani ograniczania wolności poglądów i wolności słowa, które są zjawiskami coraz częstszymi w dzisiejszej Europie. Fundamentem budowy wspólnoty opartej o różnorodność i wzajemny szacunek musi być również poszanowanie rodziny, tradycji i narodowych odrębności.

Mamy nadzieję, że inicjatywa przyczyni się do upowszechniania idei ekosystemu zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie – do wzmacniania rozwojowych szans polskiego społeczeństwa i siły naszej gospodarki.

 

prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich

 Barbara Socha, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 Urszula Jóźwiak, Prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego

 Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie

 Karolina Opielewicz, Członkini Zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza

 Witold Solski, Przewodniczący Komisji Krajowej, Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”

 prof. Piotr Stankiewicz, Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Sieci Badawczej Łukasiewicz

 Natalia Witkowska, Redaktor Naczelna RaportCSR.pl

Więcej: https://esgkongres.pl/