Barbara Socha: Radzenie sobie z demografią będzie wpływać na konkurencyjność

Trudna sytuacja jest dopiero przed nami, dzisiaj jeszcze jest dobre – szczerze przestrzegła Barbara Socha, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, pytana przez RaportCSR.pl o perspektywy sytuacji demograficznej. Zarazem podała konkretne, przydatne dla przedsiębiorców propozycje rozwiązań łagodzących ten problem.

Po zakończeniu sesji inauguracyjnej, otwierającej I Kongres ESG, oraz wspólnym podpisaniu listu intencyjnego, wiceminister Barbara Socha znalazła czas na obszerną wypowiedź dla RaportCSR. W pierwszej części podzieliła się uwagami o roli komponentu Social w ESG w kontekście stabilności i elastyczności zatrudnienia. W prezentowanym poniżej nagraniu zaprezentowała zestaw przemyśleń dotyczących wyzwań, przed jakimi stają przedsiębiorcy w obliczu braku rąk do pracy. Oraz środków zaradczych które można zastosować.

Zdaniem wiceminister, przeważająca większość przedsiębiorców rozumie wagę ESG, bo – jak można wnosić z jej wypowiedzi – zmusza ich do tego sama rzeczywistość demograficzna. Która za 10 – 15 lat lepsza nie będzie, a raczej na odwrót.

Barbara Socha bardzo mocny nacisk położyła w tym kontekście na rolę kobiet na rynku pracy, ułatwianiu im łączenia macierzyństwa z pracą zawodową, powrotu do pracy po urlopie wychowawczym, elastycznych warunków wymiaru godzin pracy. Podparła się przy tym konkretnymi propozycjami czy przykładami, ilustrującymi możliwości tkwiące w rozumnie realizowanej strategii ESG.

Jest to element budowania przez pracodawców przewagi konkurencyjnej – mówiła. Przypominała tym samym, że ESG staje się czynnikiem bardzo mocno oddziałującym na efektywność i przyszłość firm.

Niewątpliwie zaletą wypowiedzi wiceminister Barbary Sochy jest posługiwanie się konkretnym, menedżerskim językiem korzyści, które może przynieść realizacja idei ESG, przez co jej słowa tworzą swego rodzaju merytoryczny warsztat tematyczny. Poczynione uwagi są o tyle ważne, że sama pracowała w dużych organizacjach i stała przed wyzwaniem, jakim jest łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym.