Bank świętował Dzień Wolontariusza

Źródło: PEKAO

Bank Pekao razem ze swoimi pracownikami angażującymi się w inicjatywy wolontariackie, świętował na początku grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Przy tej okazji podsumował projekty zrealizowane w ramach czwartej edycji programu „Jesteśmy blisko”. Wolontariusze z Banku Pekao zaangażowali się m.in. w doposażenie hospicjum dla dzieci, organizację szkolenia z pierwszej pomocy, a także aranżację ogrodu dla osób ze szczególnymi potrzebami neurologicznymi.

Bank Pekao SA już po raz trzeci zorganizował obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Bankowi wolontariusze  spotkali się w formule hybrydowej z uwagi na panującą pandemię, aby podzielić się wrażeniami z przeprowadzonych akcji, których beneficjentami były lokalne społeczności. Była to też okazja do podsumowania działań wolontariuszy  w mijającym roku oraz zaprezentowania  planów na nadchodzący.

Leszek Skiba, prezes Banku Pekao SA podziękował wolontariuszom za ich zaangażowanie i chęć niesienia pomocy. – Jest mi niezmiernie miło, że razem możemy świętować Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Cieszę się, że z roku na rok liczba inicjatyw w wolontariacie pracowniczym Banku Pekao zwiększa się. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim wolontariuszom z naszego banku za zrealizowane działania pomocowe – powiedział. – Wszystkie te akcje pokazują, że jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych i jest w nas gotowość do niesienia pomocy. Jest to niezmiernie ważne w obecnych covidowych czasach i przekłada się na budowanie kultury naszej organizacji, która jest zaangażowana społecznie. To nie tylko deklaracje, ale konkretne działania realizowane dla lokalnych społeczności – dodał.

Gościem specjalnym wydarzenia był Paweł Ukielski, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, który opowiedział o historii budowania społeczności wolontariuszy zaangażowanych w życie tej wyjątkowej placówki edukacyjnej.

W tym szczególnym dniu podsumowano m.in. projekt grantowy „Jesteśmy blisko”. W czwartej już edycji konkursu zrealizowano 44 inicjatywy wolontariatu  w różnych zakątkach Polski. Przedsięwzięcia, w których uczestniczyli pracownicy banku obejmowały m.in szkolenie z pierwszej pomocy przeprowadzone przez strażaków z OSP dla lokalnej społeczności w Bełżycach, remont sali klubu sportowego karate w Rumii, wydarzenie promująca ideę morsowania w Zdzieszowicach, zajęcia o proekologicznych praktykach dla najmłodszych w Przesmykach, warsztaty z samoobrony dla nastolatek w Grajewie, zajęcia integrujące seniorów i młodzież w Radowiskach Wielkich. W Kołczynie lokalna społeczność mogła wziąć udział w zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich wydarzeniu promującym regionalne tradycje, a w Koszalinie wolontariusze uczestniczyli w przygotowaniu  sesji zdjęciowej gotowych do adopcji kotów. Z kolei w Ożarowie Mazowieckim wolontariusze zorganizowali ekologiczny rajd rowerowo – wędrowny do Parku Narodowego Kampinos, natomiast w Radomiu przygotowali aranżację ogrodu, dzięki której podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” będą mogli rozwijać zmysły dotyku, słuchu i wzroku.

Dzięki bogatemu zróżnicowaniu tematów, bankowi wolontariusze mogli wykazać się w wielu dziedzinach życia i wraz z mieszkańcami zacieśniać więzi w lokalnej społeczność. Pomimo panującej pandemii, każda z inicjatyw cieszyła się zainteresowaniem, a wolontariusze mogli liczyć na zaangażowanie uczestników, z uwzględnieniem obowiązujących obostrzeń.

– Cieszymy się, że po raz kolejny tak wielu wolontariuszy z Banku Pekao zgłosiło się do zorganizowania akcji wspierających rozwój lokalnych społeczności – powiedział Rafał Utracki, dyr. Biura Wolontariatu i Kultury Korporacyjnej w Banku Pekao S.A. – Ten rok jest szczególny dla naszego banku. Przyjęliśmy pierwszą strategię ESG Banku Pekao na lata 2021-2024 „Odpowiedzialny Bank wspierający zrównoważony rozwój” i cztery nowe wartości:  PROSTO, RAZEM, ODWAŻNIE i ODPOWIEDZIALNIE. Nasi wolontariusze są ich naturalnymi ambasadorami. Jesteśmy dumni, że mamy tak wielu pracowników zaangażowanych w bezinteresowną pomoc innym. Dzięki konkursowi grantowemu wspieramy lokalne społeczności i budujemy odpowiedzialność za najbliższe otoczenie
i środowisko banku.
– Efekty realizacji kolejnych edycji konkursu widzimy po każdej edycji, dlatego mamy co świętować w Dniu Wolontariusza. To są doposażone placówki szkolne lub schroniska. Otrzymujemy także wiele podziękowań od przedstawicieli lokalnych społeczności – co potwierdza, że tego typu działania są potrzebne i dzięki nim udaje nam się realizować naszą chęć pomocy innym – powiedziała Anna Strukowicz, koordynator wolontariatu w Banku Pekao.

Bank organizuje konkurs grantowy „Jesteśmy blisko” od 2019 r. Do tej pory zrealizowano 230 inicjatyw w miastach i na wsiach w Polsce. Uczestniczyło w  nich ponad 1150 wolontariuszy z banku. W konkursie może wziąć udział każdy pracownik Banku Pekao zgłaszając projekt pomocy lokalnym społecznościom oraz formę jego realizacji. Autorzy zwycięskich inicjatyw otrzymują 4500 zł od Fundacji Banku Pekao im. dr. Mariana Kantona na realizację własnej inicjatywy. Kolejne edycje konkursu cieszą się coraz większą popularnością wśród bankowych wolontariuszy. Ważna jest dla nich nie tylko samorealizacja, ale także integracja ze współpracownikami i pomoc lokalnym społecznościom, w których żyją.

Źródło: Bank Pekao SA