Jesteśmy blisko – Bank Pekao pomaga lokalnym społecznościom

Źródło: PEKAO

Wyremontowane hale sportowe i świetlice, doposażone szkoły i placówki opiekuńcze, plenerowe treningi, warsztaty ekologiczne czy szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci – to tylko niektóre z kilkudziesięciu inicjatyw zrealizowanych przez wolontariuszy Banku Pekao S.A. w ramach tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu „Jesteśmy blisko”.

Konkurs „Jesteśmy blisko” organizowany jest przez Pekao od 2019 r. W jego ramach każdy pracownik banku może zgłosić projekt akcji wolontariackiej, zaangażować w niego swoich współpracowników i wystąpić o przyznanie grantu na jego realizację. Dofinansowanie projektu w wysokości 4 500 zł przyznaje Fundacja Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona. Następnie autorzy zwycięskich inicjatyw osobiście wprowadzają je w życie. Liderzy akcji często zapraszają do działania nie tylko współpracowników, ale także mieszkańców danych miejscowości, a więc swoich sąsiadów.

W najnowszej edycji konkursu „Jesteśmy blisko”, która miała miejsce w czerwcu 2021 roku, zorganizowano łącznie 42 inicjatywy w 35 miejscowościach całej Polski. Wzięło w nich udział ponad 210 wolontariuszy z Banku Pekao S.A. Akcje wolontariackie odbyły się w każdym regionie kraju, od wschodu do zachodu oraz od morza do gór. Wolontariusze działali w takich miejscowościach jak m.in. Wolin, Elbląg, Zator, Piotrków Trybunalski, Opole czy Rutka Tartak położona tuż przy wschodniej granicy państwa. Łącznie pracownicy Banku Pekao poświęcili blisko 2 350 godzin na pomaganie lokalnym społecznościom.

Propozycje działań można było zgłaszać w takich kategoriach jak ekologia, edukacja, sport, kultura i sztuka, promocja zdrowia czy pomoc zwierzętom. Stąd wśród efektów tegorocznej edycji są m.in. doposażenie sali gimnastycznej w szkole podstawowej w miejscowości Rutka Tartak na Suwalszczyźnie, pomoc bezdomnym zwierzętom z radomskiego schroniska, warsztaty ekologiczne o bioróżnorodności w Otwocku czy plenerowa lekcja geometrii na jedynym trójkątnym rynku w Polsce – w Łowiczu. Dla osób niesłyszących zamieszkujących region zachodnich Mazur zorganizowano wyprawę po pochylniach kanału elbląskiego. W Leżajsku lokalna społeczność mogła wziąć udział w plenerowym treningu nordic walking, a dzięki wsparciu strażaków wydarzenie połączono z nauką udzielania pierwszej pomocy. Z kolei w Piotrkowie Trybunalskim wolontariusze zorganizowali spływ kajakowy Pilicą, natomiast w Ożarowie Mazowieckim przeprowadzoną akcję edukacyjną służącą ochronie pszczół.

– Nie sposób opisać wszystkich inicjatyw ani oddać emocji, które towarzyszą grupom wolontariuszy. Siłą napędową konkursu jest motywacja ludzi gotowych podarować swój czas i umiejętności innym. Bank Pekao zawsze był blisko związany z lokalnymi społecznościami. Nasi pracownicy doskonale rozumieją ich potrzeby i potrafią na nie odpowiadać. Dodatkowo zachęcają do aktywnego trybu życia, promują nawyki służące zdrowiu, sygnalizują potrzebę ochrony przyrody i pomocy zwierzętom, dbają o kulturę, edukację i rozwój młodych ludzi. Jesteśmy przekonani, że przykład naszych Koleżanek i Kolegów zaowocuje jeszcze szerszym uczestnictwem w wolontariacie – mówi Rafał Utracki, dyrektor Biura Wolontariatu i Kultury Korporacyjnej, Bank Pekao S.A.

Turystyka w MIG

Wolontariusze zorganizowali 2,5-godzinną wycieczkę z przewodnikiem i tłumaczem języka migowego po pochylniach na Kanale Elbląskim. Uczestnikami było 30 osób niesłyszących i ich rodzin z regionu Mazur Zachodnich. Wycieczka miała celu integrację osób niesłyszących, umożliwienie im pokonania barier w turystyce. Organizacja wycieczki jest pierwszym krokiem do tego, aby szlak, którym przebiegała, przygotować dla osób niesłyszących z całego kraju.

Sportowy Kraniec Świata

Wolontariusze postanowili wesprzeć najdalej wysuniętą placówkę szkolną na północnym-wschodzie Polski w Rutkach-Tartaku. Szkoła leży w pobliżu granicy z Litwą i uczęszczają do niej dzieci różnych narodowości, od wieku przedszkolnego do ósmej klasy. W ramach akcji zakupiono sprzęt sportowy dla uczniów, który idealnie dopełni trwającą rewitalizację budynku hali sportowej. Dodatkowo wolontariusze przybyli do dzieci na rowerach, żeby swoją postawą dać przykład dbania o zdrowie i kondycję fizyczną.

Dobro powraca – pomoc dla bezdomniaka

Celem projektu była pomoc Radomskiemu Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, gdzie aktualnie przebywa ponad 420 psów. Wolontariusze wybrali i zakupili dla schroniska nowe klatki kennelowe, które są szczególnie potrzebne dla psich seniorów oraz dla chorych, pokaleczonych zwierząt, które wymagają izolacji w celu zapewnienia im spokoju i bezpieczeństwa. Klatki są też wykorzystywane w rekonwalescencji zwierząt po operacjach i zabiegach, zapewniają właściwe warunki powrotu do zdrowia. Oprócz klatek wolontariusze kupili 578 kg dobrej jakości karmy, zapewniającą psom jak najlepszą kondycję, co zwiększa ich szanse na adopcje.

Źródło: Bank Pekao S.A.