100 kolejnych stypendiów dla młodzieży od IKEA

IKEA zebrała około 200 000 złotych na koncie Funduszu Stypendialnego w ramach trzeciej edycji ogólnopolskiego programu „Na Rodzinę Można Liczyć” prowadzonego we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja. Kwota ta wystarczy na ufundowanie 100 stypendiów, które trafią do wyjątkowych osób – uczniów osiągających dobre wyniki w nauce i zaangażowanych społecznie.
Na_Rodzine_Mozna_LiczycTrzecia edycja programu „Na Rodzinę Można Liczyć” była realizowana w sklepach IKEA od 31 marca do 11 maja. W tym okresie za każde okazanie karty IKEA FAMILY przy kasie firma przekazywała 50 groszy na Fundusz Stypendialny. Uzyskany wynik oznacza, że klienci IKEA sięgnęli po swoje karty około 400 000 razy.

Szkoły, które chcą wziąć udział w tegorocznej edycji programu, mogą nadsyłać swoje zgłoszenia do 6 czerwca 2014 roku. Zakwalifikowane placówki wybiorą przyszłych stypendystów. Szczegółowe informacje na temat procedury ubiegania się o stypendia znajdują się na stronie www.IKEA.pl/stypendia.

W roku szkolnym 2014/2015 w pierwszej kolejności wsparcie otrzymają uczniowie, którzy angażują się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne – charytatywne, obywatelskie, proekologiczne czy kulturalne. Poprzez takie działania młodzi ludzie dają dobry przykład i mogą stać się wzorem do naśladowania w swoim otoczeniu.

„Cieszymy się, że po raz kolejny akcja przyniosła tak dobre wyniki. Program »Na Rodzinę Można Liczyć« stanowi gratyfikację, a zarazem szansę dla młodych. Dzięki stypendium potwierdza się ich przekonanie, że praca na rzecz innych ma sens oraz wzrasta motywacja do dalszej aktywnej działalności społecznej. Otrzymane środki pozwalają im też na rozwój talentów i pasji. Serdecznie zachęcam dyrekcje i pedagogów do włączenia się w ten wyjątkowy projekt” – powiedziała Kinga Najkowska, koordynator programu „Na Rodzinę Można Liczyć” w Fundacji Świętego Mikołaja.

„Program »Na Rodzinę Można Liczyć« to wspólne dzieło wielu osób, które chcą wspierać rozwój dzieci i młodzieży. Tegoroczne wyniki świadczą o ogromnym zaangażowaniu społecznym klubowiczów IKEA FAMILY, za które serdecznie dziękuję w imieniu partnerów programu oraz przyszłych stypendystów” – dodał Adam Nowak, kierownik programu IKEA FAMILY.

Program „Na Rodzinę Można Liczyć” prowadzony jest od 2012 roku. Jego celem jest wspieranie rozwoju młodych ludzi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Polsce. Zadanie to realizowane jest poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów, którzy angażują się społecznie oraz chcą rozwijać swoje pasje i zdolności, ale często nie mają wystarczających środków na realizację swoich marzeń. Do tej pory IKEA zebrała na koncie Funduszu Stypendialnego prawie 780 000 złotych. Środki z dwóch pierwszych edycji zostały przeznaczone na stypendia dla 289 uczniów ze 136 szkół w całej Polsce, a w ramach trzeciej ufundowanych zostanie 100 kolejnych stypendiów.

Więcej: www.ikea.pl/stypendia