25 lat transformacji – list Mirelli Panek-Owsiańskiej

Kiedy myślę o dacie 4 czerwca 1989 – cieszę się, że jestem pokoleniem, które może obserwować, jak stawaliśmy się liderem Europy Środkowo-Wschodniej, państwem o znaczącej pozycji w Unii Europejskiej i umacniającej się gospodarce – możemy przeczytać w okolicznościowym liście Mirelli Panek-Owsiańskiej, prezeski Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Z perspektywy 25 lat transformacji warto docenić, co już udało się osiągnąć, szczególnie w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, która coraz mocniej kształtuje oblicze polskiej gospodarki.

Dyskusje o roli biznesu w społeczeństwie pokazują, że przedsiębiorcy dojrzewają do postawy dobrego obywatela, który jest świadomy swojego wpływu na środowisko i społeczeństwa i czuje się za odpowiedzialny za rozwój swojej społeczności lokalnej.

Nie można w kontekście obchodzonej rocznicy oddzielić uzyskanych swobód gospodarczych od wolności ludzi. Pracownicy coraz częściej partycypują w rozwoju firmy, oczekując, że miejsce pracy oznacza nie tylko godną płacę, ale także rozwój, szacunek dla różnorodności i zarządzanie oparte na wartościach.

Można powiedzieć, że to właśnie polski ruch Solidarności lat 80. stał się symbolem uwolnienia kapitału społecznego. Kapitału tak ważnego dla kształtowania się środowiska organizacji pozarządowych, którego Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest częścią.

W tym roku w celu upamiętnienia rocznicy 25 lat transformacji w Polsce jesteśmy wpółorganizatorami Festiwalu „Szpitalna Łączy”. Ulica Szpitalna w Warszawie, na której mieści się biuro FOBu oraz innych organizacji pozarządowych, była także pierwszą siedzibą mazowieckiej Solidarności. W dniach 13-14 czerwca br. chcemy wspólnie świętować rocznicę, ale także zacieśniać więzi między nami i innymi mieszkańcami stolicy.

Serdecznie zapraszam na Szpitalną, życząc Państwu jednocześnie docenienia wartości uzyskanych na drodze tranformacji i nieustawania we wspólnym wysiłku budowania lepszej Polski.

Mirella Panek-Owsiańska
prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu