Bank BPH w IV edycji programu mentoringowego LeadersIN

27 firm i 56 par mentoringowych bierze udział w czwartej edycji LeadersIN – unikalnego programu mentoringowego, którego celem jest wzmacnianie umiejętności przywódczych kobiet w biznesie. Bank BPH jest jednym z pomysłodawców tej inicjatywy.

 

LeadersIN to innowacyjny program mentoringowy dla kobiet, w którym w tym roku bierze udział
27 działających w Polsce dużych firm. Powstał jako inicjatywa menedżerek Banku BPH, Citi Service Center Poland, Deloitte oraz Fundacji Vital Voices. Właśnie rozpoczęła się czwarta edycja programu – uczestniczy w niej 56 par mentoringowych, które będą pracować ze sobą przez 9 miesięcy. Każda para (mentor i mentee) składa się z osób wywodzących się z różnych firm, które nie pracują ze sobą na co dzień – dlatego LeadersIN nazywany jest programem cross-mentoringowym.

„LeadersIN to znakomita platforma służąca wspieraniu kobiet w biznesie. Nasz bank, jako współtwórca tej inicjatywy, aktywnie i od wielu lat wspiera rozwój zawodowy Pań, a temat diversity zajmuje ważne miejsce w agendzie strategicznych działań Banku. Połowę składu zarządu BPH stanowią kobiety, podobny odsetek Pań zajmuje w naszym banku stanowiska menedżerskie”, mówi Paweł Bandurski, Prezes Zarządu Banku BPH.

„Większy i bardziej aktywny udział kobiet w biznesie stał się już rzeczywistością, która przynosi wymierne korzycie finansowe firmom i gospodarce, ale jest jeszcze wiele do zrobienia, chociażby zwiększenie procentowego udziału kobiet na najwyższych stanowiskach menedżerskich. Jestem przekonana, że program LeadersIn pomagają kobietom, które mogą rozwijać swoje kompetencje w trakcie procesu mentoringowego oraz nawiązują tu bezcenne relacje networkingowe z mentorami i innymi uczestniczkami programu” – mówi Małgorzata Romaniuk, Wiceprezes Zarządu Banku BPH, członek rady programowej LeadersIN i mentorka programu.

Współautorem i koordynatorem programu LeadersIN jest Fundacja Vital Voices. Jest to program zamknięty – uczestniczą w nim tylko firmy, które zgłosiły chęć udziału. Uczestniczki wyłaniane są na zasadzie wewnętrznej rekrutacji, za którą odpowiada zatrudniające je przedsiębiorstwo. Najważniejsze kryteria to – co najmniej siedmioletnie doświadczenie zawodowe, zajmowanie stanowiska menedżerskiego, potencjał rozwojowy danej osoby oraz aspiracje do bycia liderką. Każda z firm kieruje do programu również doświadczonego mentora, każdorazowo menedżera najwyższego szczebla.

Mentoring to metoda rozwojowa polegająca na partnerskiej relacji tzw. mistrza i ucznia – mentora i mentee, która opiera się na odkrywaniu potencjału ucznia i wymiany doświadczeń. Jeszcze kilkanaście lat temu mało znany – dziś uznawany jest za jedną z najlepszych metod rozwoju pracowników.

W tegorocznej edycji programu LeadersIN bierze udział 27 firm: 3M, Amgen, AmRest, Bank BGŻBNP Paribas, Bank BPH, Cardif, Cisco, CITI Europe, CITI Handlowy, DELL, Deloitte, Dior, Google, Grupa Pracuj, Grupa Żywiec, General Electric, GSK, IBM, JLL, Microsoft, MetLife, Novartis, Orange, P&G, Ringier Axel Springer, Santander Bank Polska oraz TVN.