Fundacja MetLife wspiera „Kąciki Babci i Dziadka”

Czwarty „Kącik Babci i Dziadka”, sfinansowany ze środków Fundacji MetLife, powstał w Domu Pomocy Społecznej w Radomiu. Projekt „Kąciki Babci i Dziadka” jest realizowany przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” jako część autorskiego programu „Oswajanie Starości”. Koncepcja projektu polega na przeprowadzeniu metamorfozy wybranego wnętrza w Domach Pomocy Społecznej dla seniorów. Celem metamorfozy jest przywołanie atmosfery rodzinnego domu i stworzenie przyjaznej dla osób starszych przestrzeni tworzącej dobry klimat i dogodne warunki dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej. Dzięki wsparciu Fundacji MetLife od 2016 roku powstały cztery takie miejsca w Polsce – w Słupsku, Częstochowie, Lublinie i ostatnio w Radomiu.

 

Urządzane wspólnymi siłami „Kąciki Babci i Dziadka” mają szansę działać mobilizująco na pozostałe placówki dedykowane osobom starszym, inspirując je do podejmowania podobnych działań. Projekt ma szansę uruchomić nowe myślenie o tym, jak mogą wyglądać podobne miejsca w Polsce aranżowane dla osób starszych nawet na niewielkich przestrzeniach. Mogą inspirować Domy Pomocy Społecznej do tworzenia przytulnych, a jednocześnie energetycznych miejsc o niepowtarzalnym klimacie. Zakładamy, że „Kąciki” staną się miejscami otwartym dla przedstawicieli lokalnej społeczności – sąsiadów danej placówki, okolicznych seniorów, przedszkolaków. Będą miejscem ciekawych spotkań, czy wydarzeń kulturalnych, w których będą mogli brać udział nie tylko osoby starsze, ale również przedstawiciele wszystkich grup wiekowych – powiedziała Jolanta Kwaśniewska, Prezeska Fundacji „Porozumienie Bez Barier”.

„Kąciki Babci i Dziadka” są częścią programu CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) prowadzonego przez MetLife w Polsce. Dzięki środkom pozyskanym z Fundacji MetLife i zaangażowaniu naszych pracowników oraz agentów możemy wspierać i uczestniczyć w wielu ważnych inicjatywach społecznych – powiedziała Izabela Ptaszyńska-Trandafir, Dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji.

Fundacja MetLife powstała w 1976 r., aby kontynuować długą tradycję zaangażowania społecznego firmy. Obecnie fundacja koncentruje się na działaniach na rzecz włączenia finansowego zarówno w skali globalnej, jak i w krajach, w których amerykański ubezpieczyciel prowadzi działalności. Na polskim rynku fundacja wspiera działania CSR MetLife we współpracy z lokalnymi fundacjami i organizacjami charytatywnymi.