Zrównoważony asortyment i niemarnowanie żywności w Lidl Polska

Zrównoważony asortyment i niemarnowanie żywności to wynik realizacji strategii CSR Lidl Polska

Lidl Polska jest firmą społecznie odpowiedzialną, świadomą swojego wpływu na otaczające środowisko. Nieustannie działamy zgodnie z naszą strategią CSR na lata 2020-2025, w której wyszczególniliśmy 6 filarów szczególnie istotnych dla naszej działalności. Są nimi ochrona klimatu, ochrona zasobów, poszanowanie bioróżnorodności, uczciwe działanie, promocja zdrowia i zaangażowanie w dialog. W Lidl Polska codziennie wypełniamy naszą misję, czyli zapewnianie społeczeństwu produktów wysokiej jakości, w niskiej, lidlowej cenie, wyprodukowanych w sposób zrównoważony.

Przedmiotem naszych szczególnych starań jest asortyment, nad którego jakością i bezpieczeństwem pracujemy każdego dnia. Koncentrujemy się nie tylko na finalnym etapie łańcucha dostaw, czyli ofercie dla klienta, ale szeroko rozpatrujemy cały łańcuch wartości, rozpoczynając od zasobów. Działania te są spójne z 12. celem zrównoważonego rozwoju ONZ – odpowiedzialna produkcja oraz konsumpcja – który przyjęliśmy jako osobistą dewizę.

Oferujemy zrównoważone produkty, dbamy o ich jakość i wpływ na zdrowie, przeciwdziałamy zmianom klimatu, ograniczamy ilości plastikowych odpadów, a także zapewniamy dobre i bezpieczne warunki pracy oraz wspieranie organizacji działających na rzecz lokalnych społeczności. Wiele naszych produktów posiada certyfikaty, które potwierdzają wysoką jakość oraz zrównoważoną produkcję. Stale rozszerzamy asortyment produktów z oznaczeniem BIO, Fairtrade czy Rainforest Alliance.  Ponadto, chcąc nieustannie zwiększyć skalę działania w obszarze zrównoważonego rozwoju, optymalizujemy procesy – w tym celu wypracowaliśmy unikalne na polskim rynku polityki zakupowe, w których określamy zasady dotyczące pozyskiwania produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Istotną kwestią jest dla nas także niemarnowanie żywności. We wszystkich sklepach Lidl Polska prowadzimy akcję przecen pod hasłem „Kupuję, nie marnuję”. Oferujemy artykuły z każdej grupy asortymentowej – np. świeże mięso, drób i ryby, produkty chłodnicze, suche, owoce oraz warzywa itp. o krótkim terminie przydatności lub z defektami, niewpływającymi na jakość produktu. Wspomniane artykuły są przeceniane przed upływem terminu przydatności do spożycia (lub np. ze względu uszkodzone opakowanie) i wycofywane w dniu, gdy się on kończy. Artykuły objęte przeceną znajdują się w miejscu ich standardowej prezentacji lub w specjalnych kącikach „Taniej!”, gdzie są dodatkowo oznaczane etykietą rabatową „Kupuję, nie marnuję”. Warto nadmienić, w każdym sklepie optymalizujemy wielkości zamówień, aby skutecznie minimalizować ryzyko marnotrawstwa.

Oferujemy również „nieperfekcyjne” warzywa i owoce po obniżonych cenach. Zainteresowaniem klientów cieszyły się niewymiarowe jabłka, sprzedawane prosto ze skrzyń, niekształtne buraki oraz ziemniaki, które obrodziły w nadmiarze. Wprowadzając je do oferty, przeciwdziałamy ich zmarnowaniu. Jednocześnie wspieramy polskich dostawców, którzy mieli problem ze sprzedażą tych warzyw i owoców. Nasi klienci mogą nabyć po obniżonej cenie również artykuły np. z lekko uszkodzonym opakowaniem (uszkodzenie nie może wpływać na jakość produktu). Przeceniamy także pakowane owoce i warzywa oraz asortyment przemysłowy.

Raz w roku we wszystkich naszych sklepach prowadzimy kampanię na temat niemarnowania żywności. Towarzyszą jej intensywne działania w naszych kanałach komunikacji, m.in. w social mediach i na stronie kuchnialidla.pl. Na stronie internetowej lidl.pl stale jest widoczna zakładka „Jak nie marnować”, w której znajdują się rady związane z gospodarowaniem żywnością. Idea niemarnowania żywności ma dla nas szczególne znaczenie; jest jednym z filarów zrównoważonego rozwoju. Wiąże się z troską o środowisko naturalne i społeczeństwo, dlatego będziemy podejmować kolejne, upowszechniające ją działania.

Do komunikacji zrealizowanych działań CSR oraz strategii na kolejne lata podchodzimy z dużym zaangażowaniem, dlatego raz na dwa lata publikujemy Raport Zrównoważonego Rozwoju Lidl Polska zgodnie ze standardem GRI. W 2023 roku podczas Forum Ekonomicznego prezentowaliśmy już trzeci raport, przygotowany za lata obrotowe 2021-2022.

Aleksandra Robaszkiewicz, Head od Corporate Communication and CSR w Lidl Polska

Materiał partnera III Kongresu ESG- Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa