Razem w Trosce o Dom

fot. IKEA Retail
IKEA Retail w Polsce podsumowuje dotychczasowe działania i rozpoczyna 4. edycję programu zaangażowania społecznego „Razem w Trosce o Dom”. Do organizacji wspierających tegoroczną edycję dołącza fundacja Habitat for Humanity Poland, która wraz z dotychczasowymi partnerami: Fundacją Ocalenie i Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę – będzie tworzyć lepsze i bardziej bezpieczne domy dla tych, którzy z różnych powodów go nie mają lub byli zmuszeni go opuścić.

Od 2020 roku, IKEA Retail w Polsce wraz z Fundacją Ocalenie oraz Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę prowadzą program zaangażowania społecznego pod nazwą „Razem w Trosce o Dom”. Inicjatywa ma na celu dostarczanie pomocy osobom z doświadczeniem uchodźczym, dzieciom i młodzieży zagrożonym przemocą głównie poprzez wsparcie finansowe. W dotychczasowej edycji, pomoc uzyskało w sumie 277 osób, w tym 125 rodzin, a przez 3 ostatnie lata było to około 2000 osób.

Razem w Trosce o Dom

Każda z rodzin biorących udział w programie i będących pod opieką Fundacji Ocalenie skorzystała z indywidualnego wsparcia specjalistów ds. integracji, którzy pomogli im zaadaptować się do polskich realiów (np. załatwić sprawy urzędowe wesprzeć w sprawach związanych ze zdrowiem, stworzyć plany działania, a następnie je wdrożyć).

Cieszy nas, że dzięki konsekwentnemu wsparciu IKEA, w 2023 roku trzy rodziny osiągnęły bezpieczeństwo mieszkaniowe i mogły zakończyć udział w programie. Kolejna edycja pozwoli nam kontynuować pomoc nie tylko mieszkaniową, ale także kompleksowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb wsparcie dla rodzin uchodźczych. Jest to wyjątkowo istotne w obliczu obecnej sytuacji ekonomicznej oraz kryzysu mieszkaniowego, które są szczególnie odczuwane przez naszych klientów i klientki- podsumowuje Piotr Bystrianin, Prezes Zarządu Fundacji Ocalenie. Bardzo doceniamy wieloletnie zaangażowanie IKEA w pomoc wszystkim osobom uchodźczym, bez względu na kraj pochodzenia oraz granicę, poprzez którą dotarły do Polski, w zapewnianiu bezpiecznego i stabilnego domu – dodaje.

Kompleksowe wsparcie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem oraz rodzin małych dzieci zagrożonych przemocą

„To była dla mnie bezpieczna przestrzeń”, „Nie czułam samotności dzięki grupie”, „Nie lubię mówić o emocjach, ale im bardziej się otwierałam, tym bardziej mi to pomagało” – to tylko kilka wypowiedzi podopiecznych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, które wzięły udział w warsztatach dla mam niemowląt w Poradni dla Rodziców Latarnia Morska w Warszawie. Podczas serii 12 spotkań, młode matki mogły podzielić się w grupie wsparcia trudnymi przeżyciami w zaadaptowaniu się do nowej sytuacji – o przeciążeniu, o niezaspokojonych potrzebach czy o złym samopoczuciu i trudnych emocjach, które utrudniają zajmowanie się dzieckiem.

Oprócz konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w trzeciej edycji programu skupiała się na zapewnianiu kompleksowego wsparcia dla dzieci, które zostały pokrzywdzone przestępstwem oraz ich opiekunów w Centrach Pomocy dzieciom w Warszawie i Starogardzie Gdańskim, a także rodzinom małych dzieci zagrożonych przemocą w warszawskiej Poradni dla Rodziców Latarnia Morska.

W lutym 2024 roku IKEA rozpoczyna kolejną, czwartą edycję programu

W ramach współpracy z dotychczasowymi partnerami planujemy następujące działania: z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę stworzenie modelowego rozwiązania dla rodzinnych pieczy zastępczych, zaś z Fundacją Ocalenie pomoc mieszkaniową i specjalistyczną dla rodzin i osób z doświadczeniem uchodźczym – opisuje Magdalena Betinliderka programu z IKEA Retail w Polsce.

Oprócz kontynuacji w ramach odpowiadania na potrzeby dotychczasowych grup, nowa edycja zakłada też wsparcie osób w kryzysie bezdomności. W związku z tym do grona partnerów programu dołącza fundacja Habitat for Humanity Poland.

Przeczytaj także: Małgorzata Dobies-Turulska, IKEA: Jesteśmy firmą dumnie realizującą strategię zrównoważonego rozwoju [WIDEO] – RAPORT CSR