Zrównoważona przestrzeń lotnicza

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej od początku jej istnienia przyświeca idea zrównoważonego rozwoju. Budujemy i rozwijamy Agencję z myślą o pracy na rzecz bezpieczeństwa, zarówno w ruchu lotniczym, inwestując w nowe technologię czy tworząc innowacyjne systemy, ale również na rzecz bezpieczeństwa naszych pracowników, którym oferujemy bogate pakiety socjalne, wsparcie medyczne i finansowe. Szczególną uwagę zwracamy na wpływ operacji lotniczych na środowisko oraz wdrażanie nowoczesnych, zielonych technologii i mechanizmów.

W 2019 roku wdrożyliśmy Free Route Airspace, czyli przestrzeń lotów swobodnych, dzięki czemu samoloty mogą się przemieszczać z punktu A do punktu B po optymalnej trajektorii, bez tak zwanych punktów pośrednich. W ciągu kilkunastu miesięcy udało się zredukować pokonywane odległości o 6,6 miliona mil morskich, dzięki czemu do atmosfery trafiło ponad 80 tysięcy ton CO2 mniej. Przy czym z takiej możliwości korzysta połowa linii lotniczych. Wynik byłby lepszy, gdyby z FRA korzystali wszyscy.

Bardzo intensywnie pracujemy nad integracją z tradycyjnym lotnictwem, bezzałogowych statków powietrznych. Pandemia, która z jednej strony wywołała gigantyczny kryzys, stała się motorem do rozwoju nowych elementów transportu lotniczego, przyjaznych środowisku. Wartość dodana do PKB implementacji dronów do polskiej gospodarki do 2026 roku to 576 miliardów zł. Zakres wykorzystywania BSP jest niezwykle szeroki – precyzyjne rolnictwo, dostarczanie paczek czy transport medyczny. W 2020 roku wykonaliśmy loty pilotażowe z próbkami do badań w kierunku Covid-19 pomiędzy szpitalem MSWiA w Warszawie, a szpitalem tymczasowym na Stadionie Narodowym oraz lot na większą odległość – ponad 80 km – co jest naprawdę dużym osiągnięciem. Coraz częściej mówi się też o taksówkach powietrznych. Rewolucja dronowa trwa na świecie, a Polska znajduje się wśród jej liderów.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zainwestowała w nowoczesną technologię. Z jednej strony, pracujemy nad cyfrowymi rozwiązaniami do budowania systemów zarządzania ruchem lotniczym, dzięki którym samoloty będą przebywały w danej przestrzeni powietrznej jak najkrócej, będą bardziej punktualne i wzrośnie też poziom bezpieczeństwa. Z drugiej strony, stworzyliśmy system kontroli lotów bezzałogowych statków powietrznych. Jesteśmy jedynym krajem na świecie, który ma wdrożony operacyjnie, certyfikowany system do integracji i zarządzania bezzałogowymi statkami powietrznymi. W 2020 roku do PansaUTM zarejestrowało się prawie 300 tysięcy użytkowników, w 2021 roku – loginów było prawie 542 tysiące.

Autorem komentarza jest: Janusz Janiszewski – prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i czynny kontroler ruchu lotniczego.