Grupa Carlsberg opublikowała raport ESG za rok 2021

Pomimo  wyzwań związanych z pandemią, firma kontynuuje działania aby ograniczać emisję dwutlenku węgla, odpowiedzialnie gospodarować wodą, promować odpowiedzialną konsumpcję alkoholu i budować kulturę zero wypadków. Raport ESG pokazuje, że Grupa jest na dobrej drodze do osiągnięcia ambitnych celów na lata 2022 i 2030 w ramach programu zrównoważonego rozwoju Together Towards ZERO.

 

Raport ESG (Environmental – ochrona środowiska, Social – społeczna odpowiedzialność, Governence – ład korporacyjny) prezentuje wyniki  programu Together Towards ZERO w odniesieniu do wyznaczonych na lata 2022 i 2030 celów, a także pokazuje pozytywny wpływ ekonomiczny Grupy na rynkach, na których działa.

ZERO śladu węglowego

Grupa Carlsberg współpracuje ze swoimi partnerami i dostawcami w celu zmniejszania śladu węglowego w całym łańcuchu wartości: od zaopatrzenia w surowce, poprzez pakowanie, aż po umieszczenie produktów w lodówkach. Osiągnięcia za 2021 r. obejmują:

 • 40% redukcji emisji dwutlenku węgla na hl piwa od 2015 r. (rok bazowy) – w tym 2% redukcji rok do roku w 2021 r.; Grupa jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu 50% redukcji do 2022 r. oraz spełnienia ambicji warzenia piwa z zerową emisją dwutlenku węgla do 2030 r.;
 • 7-procentowy spadek względnej emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości (emisja „beer-in-hand” – od browaru do momentu, kiedy piwo trafia do konsumenta) w stosunku do 2019 r., co zbliża Grupę do osiągnięcia celu w zakresie redukcji względnej emisji „beer-in-hand” o 15% do 2022 r. i 30% do 2030 r. (od roku bazowego 2015);
 • dołączenie do grona wiodących firm, których prezesi wezwali do stworzenia regulacji zwiększających tempo rozwoju gospodarek w kierunku neutralności pod względem emisji CO2 poprzez wprowadzanie odważnych zobowiązań, polityk i działań przed konferencją COP26;
 • podpisanie „Planet Pledge” Światowej Federacji Reklamodawców (WFA) czyli globalnego zobowiązania marketerów do wprowadzania pozytywnych zmian na rzecz planety poprzez inspirowanie konsumentów do działania;
 • ocena „A” za przejrzystość i działania na rzecz klimatu przyznana przez CDP (dawniej Carbon Disclosure Project) .

ZERO marnowania wody

Grupa Carlsberg inwestuje w nowe technologie, które pomagają warzyć piwo przy mniejszym zużyciu wody, a także współpracuje z partnerami w celu ochrony wspólnych zasobów wodnych na kluczowych obszarach. Osiągnięcia za 2021 rok obejmują:

 • 21% redukcji zużycia wody na hl gotowego piwa od 2015 r. – w tym 4% redukcji rok do roku w 2021 r.; Grupa jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów: 25% redukcji wody do 2022 r. i 50% redukcji do 2030 r.;
 • 35% redukcji zużycia wody od 2015 r. w browarach znajdujących się na obszarach wysokiego ryzyka związanego z wodą (na hl piwa);
 • otwarcie nowoczesnaj instalacji do odzyskiwania i obiegu zamkniętego wody co radykalnie zmniejszyło jej zużycie w browarze Fredericia w Danii;
 • nawiązanie partnerskiej współpracy aby chronić krytyczne ekosystemy słodkowodne w Nepalu oraz zapewnić czystą wodę, toalety i urządzenia do mycia rąk w szkołach w Indiach;
 • ocena „A” przyznana przez CDP za przejrzystość i działania w zakresie gospodarowania wodą.

ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu

Grupa Carlsberg wspiera konsumentów w podejmowaniu odpowiedzialnych wyborów, zapewniając przejrzyste informacje o produktach oraz oferując portfolio piw bezalkoholowych i niskoalkoholowych, które rozwiją się dynamicznie na całym świecie. Do najważniejszych osiągnięć za rok 2021 należą:

 • ponad dwukrotny wzrost wolumenu sprzedaży piw bezalkoholowych (wzrost o 114%) od 2015 r., w tym 17% wzrost w 2021 vs 2020;
 • wsparcie wprowadzenia nowych, globalnych standardów marketingu napojów alkoholowych dla platform e-commerce oraz influencerów we współpracy z International Alliance for Responsible Drinking;
 • dotarcie do 33,6 mln osób poprzez kampanie na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

Kultura ZERO wypadków

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom to jeden z priorytetów Grupy Carlsberg. Firma inwestuje w kompleksowe szkolenia, w tym z udzielania pierwszej pomocy oraz wskazuje i promuje bezpieczne zachowania w miejscu pracy. Do najważniejszych osiągnięć za rok 2021 należą:

 • 32 browary należące do Grupy Carlsberg osiągnęły 1000 bezwypadkowych dni;
 • po 55-procentowym spadku wskaźnika nieobecności w pracy z powodu wypadków za lata 2015-2020, w 2021 r. nastąpił 44-procentowy wzrost rok do roku – miało na to wpływ dołączenie do Grupy nowych browarów. Aby odwrócić tę tendencję, w nowych zakładach prowadzone są działania i edukacja bezpieczeństwa pracy;
 • 97% pracowników przestrzega Zasad Ratujących Życie;
 • 371 tys. obserwacji zgłoszonych przez pracowników, które pozwolą wyeliminować niebezpieczne zachowania i zagrożenia dla ich bezpieczeństwa;
 • +11 tys. kierowców (95% wszystkich kierowców Grupy) ukończyło szkolenie online w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny

Działalność biznesowa Grupy Carlsberg odgrywa ważną rolę w gospodarkach, łańcuchach dostaw i społecznościach. Grupa jest zobowiązana do działania w sposób odpowiedzialny, zarówno w relacjach z pracownikami, jak też z klientami, dostawcami i społecznościami lokalnymi. Do osiągnięć za rok 2021 należą:

 • utworzenie bezpośrednio 39 tysięcy miejsc pracy i pośrednio dla około 1,09 mln osób, generując globalną wartość ekonomiczną w wysokości ok. 96 mld DKK (ok. 58 mld zł);
 • 93% z 350 liderów w Grupie Carlsberg ukończyło szkolenie z zakresu różnorodności, integracji i nieświadomych uprzedzeń w miejscu pracy;
 • 89% pracowników jest zadowolonych ze swojego miejsca pracy, a 87% jest dumnych z pracy w Grupie Carlsberg;
 • zaktualizowano i opublikowano Kodeks Etyki i Postępowania Grupy Carlsberg wraz z Polityką Praw Człowieka, a następnie przeprowadzono szkolenia na ten temat dla pracowników.
Jesteśmy przekonani, że nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój wzmocniło odporność Grupy Carlsberg w bardzo trudnym roku 2021. Osiągnęliśmy  postęp w realizacji naszych ambicji określonychch  w programie Together Towards ZERO. Wykorzystujemy też siłę naszych marek, aby zachęcać konsumentów do bardziej zrównoważonych zachowań. Nasza nowa strategia SAIL’27 będzie napędzać rozwój biznesu Grupy Carlsberg w nadchodzących latach i umożliwi realizację celów zrównoważonego rozwoju: ZERO śladu węglowego, ZERO marnowania wody, ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu i ZERO wypadków– powiedział Cees’t Hart, Prezes Zarządu Grupy Carlsberg.

 

Więcej: https://www.carlsberggroup.com/media/48860/carlsberg-group-esg-report-2021.pdf