Zmierzyć CSR: Indeks PurPle

purple-indexW kwietniu MSLGROUP, wiodąca sieć globalnej komunikacji strategicznej, zaprezentowała stworzony przez siebie Indeks PurPle, który mierzy siłę zaangażowania interesariuszy w misję przedsiębiorstwa w czterech obszarach: zdrowia, środowiska, edukacji i potencjału ludzkiego.

Indeks PurPle służy do oceny spółek, w obszarze społecznego zaangażowania, wykorzystując do tego dane z mediów społecznościowych, badań jakościowych oraz autorskiego algorytmu. Do stworzenia Indeksu eksperci MSLGROUP wykorzystali ranking 100 największych spółek wytypowanych przez magazyn Fortune, które następnie zweryfikowali pod kontem komunikowania misji przedsiębiorstwa, tzw. call-to-action firmy oraz poziomu zaangażowania spółki w mediach społecznościowych. Na szczycie Indeksu PurPle znalazły się takie firmy jak Walmart, Citigroup, Procter & Gamble oraz Toshiba.

Firmy z czołówki Indeksu PurPle zdają sobie sprawę, że budując wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie ważne jest, oprócz samej komunikacji misji przedsiębiorstwa, aktywne zaangażowanie się w działania z interesariuszami. Na przykład Walmart zrozumiał ideę innowacji społecznej i zaproponował program „Live Better” („Żyj lepiej”), dzięki któremu zaangażował wszystkich swoich interesariuszy w działanie na rzecz redukcji zużycia energii i produkcji odpadów. Jednocześnie inicjatywa firmy „Do One Thing” („Rób jedną rzecz”) zainspirowała klientów i partnerów do wspierania istotnych inicjatyw również na własną rękę.

Indeks PurPle nie tylko analizuje stopień, w jakim firmy angażują interesariuszy w realizację wspólnych programów, ale również weryfikuje ich działania w czterech obszarach zaangażowania społecznego: zdrowia, środowiska, edukacji i potencjału ludzkiego.

Indeks PurPle stanowi część nowej globalnej oferty MSLGROUP: PurPle (Purpose + People, misja + ludzie). Celem oferty PurPle jest budowa takich programów społecznych firmy, które angażując interesariuszy firmy przyczynią się do pozytywnej zmiany społecznej. Jako że jądro PurPle znajduje się w miejscu, w którym spotykają się misja, ludzie i wyniki, zespół postanowił sprawdzić, czy istnieje korelacja między poziomem zaangażowania w misję a wynikami finansowymi firmy. I tak widzimy, że 10 firm zajmujących najwyższe miejsca pod względem zaangażowania społecznego w Indeksie PurPle, znajduje się także na liście najbardziej dochodowych firm Fortune: BP, Chevron, Citigroup, Ford, GE, Nestle, P&G, Samsung, Walmart, Wells Fargo.

Metodologia:
Indeks PurPle wykorzystuje połączenie automatycznie aktualizowanych danych społecznościowych pobranych z Facebooka, Twittera, YouTube’a, Kreda, Klouta, Peerindexa i SEOMoza, badań jakościowych oraz algorytmu normalizacyjnego firmy MSLGROUP, z których następnie wylicza pojedynczy wynik na skali od 1 do 100. Dane były zbierane od lipca do grudnia 2012 r.

Więcej informacji oraz podsumowanie Indeksu PurPle można znaleźć na stronie purple.mslgroup.com.