Debata w KIG: CSR szansą dla małych przedsiębiorstw?

PieniadzeZ każdym rokiem powiększa się grono firm, które poszukują synergii pomiędzy ekonomicznym, środowiskowym i społecznym aspektem funkcjonowania, budując kompleksową strategię rozwoju firmy w oparciu o założenia CSR (Społeczną Odpowiedzialność Biznesu). Wciąż jednak w grupie tej przeważają duże przedsiębiorstwa i korporacje. Małe, średnie i mikro przedsiębiorstwa rzadziej wprowadzają strategię CSR, często stosując tzw. „nieuświadomiony CSR”, przez co działania te prowadzone są często bez przemyślanej strategii lub są znacząco zaniedbywane – informuje Krajowa Izba Gospodarcza.

Tymczasem koncepcja CSR powinna być jednym z filarów ich działalności, stając się kluczowym narzędziem podnoszenia konkurencyjności firm sektora MŚP. Pomaga ona bowiem budować przewagę konkurencyjną na rynku, wzmacniać relacje z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a przede wszystkimi być impulsem do wzmacniania innowacyjności firm. Dlatego Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała debatę, na którą zaproszeni eksperci będą dyskutowali nad rolą CSRu w sektorze MŚP.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali:

  • Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
  • Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
  • Sławomir Baczulis, Rzecznik Prasowy Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
  • Hubert Biskupski, z-ca redaktora naczelnego Super Expressu i red. prowadzący Super Biznes
  • Przedstawiciele przedsiębiorców: Jeronimo Martins Polska, Koleje Mazowieckie, PKP CARGO.

Moderatorami spotkania będą:

  • Jakub Kurasz, redaktor naczelny Parkietu i zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej
  • Zbigniew Biskupski, redaktor naczelny Ekologia i Rynek

Debata odbędzie się 26 kwietnia (piątek) 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie KIG w sali 31 (parter).