ZmieniaMY nasze osiedla – konkurs dla warszawskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

innogy Polska z Grupy E.ON zainicjowała nową akcję, w ramach której docenia proekologiczne działania warszawskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Najciekawsze projekty zostaną nagrodzone zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej.

 

innogy Polska z Grupy E.ON szuka inicjatyw proekologicznych realizowanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z Warszawy. Można je zgłosić w konkursie „ZmieniaMY nasze osiedla”. Dla trzech najciekawszych przewidziane są nagrody – instalacje fotowoltaiczne o mocy 20 kWp każda. Można zgłaszać działania o różnej skali, począwszy od zasadzenia drzew i łąk kwietnych, po uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych i budowę energooszczędnego oświetlenia.

Projekt jest zgodny z wartościami innogy, która chce aktywnie działać na rzecz producentów energii ze źródeł odnawialnych i promować działania proekologiczne społeczności lokalnych.

ZmieniaMY nasze osiedla

Projekty konkursowe zostaną ocenione w dziesięciopunktowej skali. Pod uwagę będzie brana np. skalowalność, czyli możliwość realizacji niezależnie od wielkości wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, czy też potencjał do zaktywizowania społeczności mieszkańców osiedla. Jury nagrodzi trzy najlepsze zgłoszenia od wspólnot i spółdzielni, finansując zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kWp i wartości 80 000 zł każda.

– Projekt „ZmieniaMY nasze osiedla” oddaje wartości, którymi kieruje się Grupa E.ON – komentuje Andrzej Modzelewski, prezes zarządu innogy Polska z Grupy E.ON. – Stawiamy sobie za cel wspieranie producentów energii ze źródeł odnawialnych, działań podejmowanych z troską o środowisko, a także edukację w temacie oszczędnego gospodarowania energią – dodaje.

Każde działanie na rzecz środowiska ma znaczenie

Grupa E.ON kieruje się przekonaniem, że każdy krok, nawet ten najmniejszy wykonany z myślą o środowisku, ma znaczenie. Dla firmy istotna jest również idea wspólnotowości, która jest wyrażana hasłem „MY może więcej”. W tym duchu przygotowano inicjatywę, której celem jest zainspirowanie mieszkańców Warszawy. Firma chce zachęcić warszawiaków do wspólnej pracy i wprowadzenia zmian, które sprawią, że stołeczne osiedla będą jeszcze bardziej przyjazne naturze.

Jak wziąć udział

Wystarczy wejść na dedykowaną projektowi stronę www i wypełnić formularz zgłoszeniowy udzielając odpowiedzi na trzy pytania: jakie działania proekologiczne zrealizowała wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa, dlaczego właśnie na te się zdecydowała oraz jak te inicjatywy wpłynęły na społeczność mieszkańców osiedla.

Zgłoszenie powinien wysłać reprezentant danej spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie. Zgłoszenia będą weryfikowane przez specjalnie powołaną komisję. Formularz można wypełnić i wysłać do 26 listopada 2021 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 31 stycznia 2022 roku.