EY z ujemną emisją dwutlenku węgla. 600 tys. ton CO2 nie wyemitowano do atmosfery

EY zrealizował plan ujemnej emisji dwutlenku węgla w skali całej organizacji. To milowy krok do osiągnięcia planowanej zerowej emisji netto w 2025 r. Firma aktywnie podejmuje proekologiczne działania zarówno w skali globalnej, jak i w Polsce, gdzie EY w ostatnich dwóch latach zmniejszył ślad węglowy podróży służbowych o ok. 97%.

EY ogłosił – jako pierwsza firma z „wielkiej czwórki”  – plan redukcji emisji dwutlenku węgla, tak by osiągnąć cel zerowej emisji netto w 2025 roku.  W ramach realizacji założonego planu, EY zmniejszył swoją globalną emisję gazów cieplarnianych w roku fiskalnym 2021 aż o 60%. Znacząco przewyższa to początkowe założenia ustanowione na poziomie 40%, a w konsekwencji przekłada się na blisko 600 000 ton dwutlenku węgla, który nie został wyemitowany do atmosfery.

Podejmowane przez EY działania obejmują również Polskę. Firma zmniejszyła ślad węglowy podróży służbowych o ok. 97% (w porównaniu do 2019 r.). Tylko w ten sposób „zaoszczędzono” środowisku naturalnemu blisko 3 000 ton dwutlenku węgla. Proaktywne działania będą kontynuowane również po poluzowaniu pandemicznych obostrzeń. EY w Polsce zobowiązał się do zmniejszenia o 50% liczby podróży niezwiązanych z bezpośrednią obsługą klientów (w porównaniu z 2019 r.), a także ograniczenie lotniczych podróży służbowych o 35% (do 2025 r.).

W ramach przyjętej polityki działań firmie udało się również zmniejszyć zużycie papieru na przestrzeni ostatnich trzech lat o 90%, usunięto wszystkie plastikowe naczynia, a wybory zakupowe są dokonywane z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych. Dodatkowo energia elektryczna wykorzystywana w biurach EY w Warszawie, Krakowie i Gdańsku w 100% pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Osiągniecie ujemnej emisji dwutlenku węgla było możliwe nie tylko poprzez działania naturalne dla firm z branży doradczej, takie jak ograniczenie podróży służbowych. Znaczącą rolę odegrały dodatkowe aktywności z zakresu zrównoważonego rozwoju zrealizowane wspólnie z organizacją South Pole. Zakres projektów, w które globalnie angażuje się EY obejmuje działania związane z ponownym zalesianiem, ochroną terenów zielonych lub rekultywację gruntów.

Osiągnięcie ujemnej emisji dwutlenku węgla to kolejny krok w kierunku realizacji celu –  zerowej emisji netto w 2025 roku. W dalszym ciągu wszystkie działania będą podejmowane w oparciu o siedem filarów związanych z takimi aspektami jak maksymalizacja wykorzystywania energii ze źródeł w pełni odnawialnych. Ich znaczenie jeszcze bardziej wzrośnie w kolejnych latach w obliczu wygaszania restrykcji pandemicznych, powrotu pracowników do biur i intensyfikacji podróży służbowych.

KONTAKT DO AUTORA: t.dereszynski@raportcsr.pl