Zgłoszenia do Listków CSR Polityki

Tylko do 15 marca polskie przedsiębiorstwa mogą zgłaszać się do VIII edycji Listków CSR tygodnika Polityka. Tematem przewodnim zestawienia za 2018 rok jest gospodarka obiegu zamkniętego.

 

Tygodnik Polityka, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte zapraszają przedsiębiorstwa aktywne na polu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju do udziału w zestawieniu Listków CSR.

– Listki CSR Polityki to przegląd działań zarządczych dla największych przedsiębiorstw w Polsce. Z każdą kolejną edycją firmy biorące w nim udział dostrzegają coraz większe korzyści z podejmowanych przez siebie działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Pozwala to budować wartość przedsiębiorstwa, a z drugiej strony pozytywnie wpływać na otoczenie – komentuje Rafał Rudzki, starszy menedżer w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej Deloitte.

Warunkiem udziału w zestawieniu jest wypełnienie do 15 marca ankiety na temat działań w ramach zrównoważonego rozwoju i miejsca CSR w firmie lub organizacji. Ankieta została przygotowana w oparciu o wytyczne normy ISO 26 000.

Wśród pytań znalazły się kwestie realizacji wybranych celów zrównoważonego rozwoju (SDGS). W tym roku nacisk położony zostanie na projekty związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, czyli realizacją celów: 7,9,12,13 i 14. Analiza wyników ankiet zostanie opublikowana w tygodniku Polityka 17 kwietnia 2019 roku.

W zeszłym roku laureatami Listków CSR Polityki zostało 66 polskich przedsiębiorstw. Najlepszym wręczono Złote, Srebrne oraz Białe Listki CSR. Działania laureatów koncentrowały się wokół lepszego zarządzania pracownikami, poprawy relacji z klientami i partnerami biznesowymi oraz ochrony środowiska.

– Nasze zestawienie pokazuje, że coraz więcej przedsiębiorstw w Polsce zaczyna dostrzegać i rozumieć istotność tych kwestii w skutecznym i długoterminowym wdrażaniu strategii biznesowych – mówi Irena Pichola, partner i lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej Deloitte.

Więcej: https://www.surveygizmo.com/s3/4848648/SMA-EDYCJA-LISTK-W-CSR-POLITYKI