Zapisane w pamięci i na zdjęciach. Wystawa obiektów turystycznych z okresu międzywojennego

W galerii warszawskiej Trasy WZ jeszcze przez miesiąc można podziwiać niecodzienną wystawę. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Polskie Towarzystwo Tatrzańskie przygotowali ekspozycję zdjęć obiektów turystycznych z okresu międzywojennego.

Wystawa jest dostępna w Galerii Trasy WZ na warszawskiej Starówce. Przygotowanych zostało 60 plansz, na których organizatorzy przedstawiają architekturę obiektów, będącymi kiedyś prawdziwymi perłami. Większość z pokazywanych budowli nie przetrwała do czasów obecnych, uległy zniszczeniu. Te, które przetrwały, mają dziś zupełnie inny wygląd, co zawdzięczają licznym przebudowom i remontom. Obiekty turystyczne okresu międzywojennego uwidocznione na fotografiach pochodzą z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, a także ze zbiorów Polony.

– Demonstrowane plansze ukazują ich wygląd, tak aby zaciekawić oglądających wystawę, sprawić, by każdy z nich poczuł potrzebę samodzielnego zgłębienia wiedzy. Przybliżanie architektury obiektów to swoista nauka historii, szczególnie dla młodego pokolenia. Nikt z nas nie pamięta okresu powstawania tych budowli, z których wiele miało przecież burzliwą historię. Tylko nielicznym z nich udało się przetrwać burzliwy okres dziejów, szczególnie czas wojny, gdy barbarzyńskie działania okupanta doprowadziły do likwidacji wielu obiektów turystycznych – mówią przedstawiciele organizatorów.

Na planszach organizatorzy umieścili też kilka współczesnych obiektów, robiąc to z rozmysłem, by zachować harmonię pomiędzy czasem przeszłym a obecnym, tak by oglądający wystawę przechodnie mieli możliwość porównania z tym co zapamiętali w kadrach własnej pamięci, powspominania chwil, gdy samemu gościli w tych miejscach kilkadziesiąt lat temu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego.

Cykl wydarzeń związanych z prezentacją wystawy dofinansowany jest z środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

KC