#ZainwestujWSiebie – trwa nabór na szkolenia w ramach Stypendiów Santander

Startup Stock Photos

Aby przeciwdziałać rosnącemu wykluczeniu osób młodych na rynku pracy Grupa Santander stworzyła globalną inicjatywę stypendialną #ZainwestujWSiebie. Za pośrednictwem Santander Universidades zrealizowanych zostanie siedem programów dla niemal 2 tys. studentów i młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową.

 

Pandemia silnie uderza w ludzi młodych, którzy wkraczają na rynek pracy. Jak podają dane Komisji Europejskiej według ostatnich odczytów z lipca 2020 r. w całej Unii Europejskiej jest już ponad 2,906 mln bezrobotnych wśród osób poniżej 25 roku życia (17 proc. w skali całej Wspólnoty). 1 W porównaniu do czerwca b.r. to aż o 37 000 więcej młodych pomiędzy 18-25 r.ż. pozostających bez pracy. Ze względu na brak doświadczenia i dodatkowych kwalifikacji oferta rynku pracy pozostaje dla większości z nich ograniczona, a pandemia dodatkowo wyhamowała procesy rekrutacyjne w większości firm.

Projekt „Zainwestuj w siebie” realizowany jest we wszystkich krajach, w których obecna jest Grupa, także w Polsce. Ma na celu poprawę konkurencyjności na rynku pracy wśród studentów i młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową. #ZainwestujWSiebie to odpowiedź na skutki pandemii COVID-19, ale też będący jej wynikiem proces transformacji globalnego rynku pracy. W efekcie, uczestnicy stypendiów uzyskają dodatkowe kwalifikacje, które zwiększą ich szanse podczas poszukiwania zatrudnienia.

– Pandemia Covid-19 tylko przyspieszyła proces transformacji rynku pracy. Kompetencje cyfrowe, znajomość języków obcych czy umiejętności miękkie są kluczową wartością, której poszukują pracodawcy. Zdecydowaliśmy się na uruchomienie tego projektu, aby studenci i młodzi ludzie rozpoczynający karierę byli lepiej przygotowani na stawianie czoła wyzwaniom współczesnego biznesu” – podkreśla Wojciech Leśniewski dyrektor Santander Universidades w Polsce.

Stypendia realizowane są we współpracy z najlepszymi uczelniami w zakresie rozwijania kluczowych umiejętności zawodowych. Są to: Massachusetts Institute of Technology (MIT), London School of Economics (LSE), University of Pensilvania (UPenn), IE University oraz ESADE.

Ponad 1500 Stypendiów Santander zostanie przyznanych w ramach pięciu programów globalnych, na które mogą także aplikować studenci i absolwenci wszystkich polskich uczelni:

  • Stypendia Santander English for Professional Development – Upenn: 500 stypendiów dla studentów i absolwentów, których angielski nie jest językiem ojczystym. Celem kursu jest podniesienie umiejętności językowych i zwiększenie wiedzy z zakresu globalnego rynku pracy, oczekiwań działów HR oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Stypendia Santander Digital & Innovation for MIT Professional Education: 400 stypendiów dla absolwentów wkraczających na rynek pracy, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności cyfrowe dzięki sześciu programom szkoleniowym poświęconym tematyce m.in. technologii blockchain czy machine learning.
  • Stypendia Santander Skills for Professional Development – ESADE: 400 stypendiów skierowanych do studentów i absolwentów z niewielkim doświadczeniem zawodowym. Cel kursu to zdobycie kompetencji kierunkowych: zarządzanie projektem, procesem i zespołem oraz umiejętności przywódczych.
  • Stypendia Santander Tech Revolution in Finance – IE University: 100 stypendiów dla studentów ostatnich dwóch lat studiów oraz absolwentów kierunków ścisłych, technicznych, inżynierskich i matematycznych (STEM). Celem programu stypendialnego jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i narzędzi pozwalających na podjęcie pracy w zawodach związanych z ekonomią i światem finansów.
  • Stypendia Santander Women Emerging Leaders – LSE: 125 stypendiów dla kobiet z doświadczeniem zawodowym nie przekraczającym 12 lat obecności na rynku pracy. Program ma na celu rozwinięcie umiejętności przywódczych i negocjacyjnych kobiet na obecnym etapie kariery zawodowej.
Dodatkowo studenci z Polski mogą aplikować na 2 projekty realizowane we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie:
  • Akademia Santander Universidades: 200 studentów kierunków m.in. ekonomicznych, biznesowych, bankowych, matematycznych może wziąć udział w cyklu 9 spotkań rozwojowych on-line z kadrą zarządzającą Santander Bank Polska, jednego z największych banków w Polsce. Studenci będą mogli wysłucha
    wykładów: Michała Gajewskiego, CEO Santander Bank Polska, Członków Zarządu oraz Marzeny Atkielkskiej, prezes Fundacji Santander Bank Polska. Inicjatywa ma na celu zainspirować młodych ludzi do rozpoczęcia kariery zawodowej w branży finansowej i wskazać możliwe ścieżki rozwoju, kluczowe kompetencje przyszłości oraz poszerzyć ich wiedzę o realne przykłady mechanizmów zarządzania instytucją finansową.
  • Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych: 200 studentów działających w Kołach Naukowych, będzie miało okazję wziąć udział w konferencji on-line, której celem jest prezentacja wyników tegorocznych badań prowadzonych przez studenckie kola naukowe oraz wymiana poglądów i doświadczeń.

Szczegółowy opis wszystkich programów stypendialnych oraz nabór prowadzony jest na stronie www. santander-grants.com.

1https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics#Youth_unemployment