Zagospodarowanie Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gospodaruje nieruchomościami rolnymi będącymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. W miesiącach I-IV 2022 r. KOWR wydzierżawił ponad 11,8 tys. ha oraz sprzedał niemal 2 tys. ha państwowych gruntów. Z przytoczonych danych wynika, że rolnicy preferują dzierżawę.

Od początku działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (wcześniej Agencji Nieruchomości Rolnych) tj. od 1991 r. do 30 kwietnia 2022 r. przyjęto do Zasobu WRSP ok. 4,75 mln ha gruntów. Obecnie jest w nim prawie1 mln 350 tys. ha. Około60% powierzchni pozostającej w Zasobie WRSP znajduje się na terenie działania
5 oddziałów: Wrocławia, Poznania, Szczecina, Olsztyna i Warszawy.

Dzierżawa gruntów rolnych

Podstawową formą zagospodarowania gruntów rolnych Zasobu jest dzierżawa. Według stanu na koniec kwietnia 2022 r. w dzierżawie pozostawało ponad1 mln 69 tys. ha. Największe powierzchnie wydzierżawionych gruntów znajdują się w województwach: zachodniopomorskim – 218 tys. ha; wielkopolskim – 162 tys. ha; dolnośląskim – 155 tys. ha i warmińsko-mazurskim – 130 tys. ha. W czterech miesiącach br. wydzierżawiono ogółem ponad 11,8 tys. ha gruntów.

Powierzchnia gruntów w Zasobie WRSP pozostająca w dzierżawie wg stanu na 30.04.2022 r., wg województw – 1 069 320 ha. Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR.

Wydzierżawienie nieruchomości Zasobu WRSP następuje głównie w trybie przetargowym. Podstawowym rodzajem przetargów na dzierżawę jest przetarg ograniczony, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. W okresie od początku stycznia do końca kwietnia 2022 r. w całym kraju odbyło się ponad2,3 tys. przetargów na dzierżawę. Najwięcej przeprowadziły  Oddziały Terenowe w Lublinie – 497, we Wrocławiu – 376,  i w Szczecinie – 222.

Sprzedaż państwowej ziemi

Inną formą gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa jest sprzedaż. W pierwszych czterech miesiącach br. zrealizowana sprzedaż nieruchomości Zasobu WRSP wyniosła prawie 2 tys. ha. Najwyższą odnotowano w Koszalinie – 367 ha, w Poznaniu – 197 ha i Gorzowie Wlkp.  – 191 ha.

W miesiącach I-IV2022 r. odbyło się ponad5,8 tys. przetargów na sprzedaż. Najwięcej zorganizowały Oddziały Terenowe w Koszalinie, Gorzowie i Olsztynie, odpowiednio: 771, 666, 636.

Grunty do rozdysponowania

Według stanu na koniec kwietnia 2022 r. do rozdysponowania pozostawało 170 tys. ha
nieruchomości Zasobu WRSP. Największymi powierzchniami pozostającymi do rozdysponowania dysponują województwa: zachodniopomorskie, dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie.

Powierzchnia gruntów w Zasobie WRSP pozostająca do rozdysponowania
wg stanu na 30.04.2022 r., wg województw – 169 954 ha. Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR.