Zachować wspomnienia

“Zachować wspomnienia” to projekt, który powołano do życia po tragicznych wydarzeniach wywołanych trzęsieniem ziemi u wybrzeży Honsiu w marcu 2011 roku. Podczas tej tragedii tysiące ludzi utraciło rzeczy o ogromnej wartości sentymentalnej w tym unikalne zdjęcia. Firma Ricoh we współpracy z lokalnymi władzami oraz tysiącami wolontariuszy podjęła się odzyskania i rekonstrukcji ponad 400 tysięcy zdjęć, które zostały zniszczone w trakcie kataklizmu. Do tej pory 90 tysięcy wróciło do prawowitych właścicieli.

W rejonach zniszczonych przez trzęsienie ziemi i tsunami znaleziono wiele tysięcy zdjęć. Dzięki wsparciu tysięcy wolontariuszy zebrano je, poddano czyszczeniu i rekonstrukcji, zeskanowano na MFP i umieszczono na dedykowanym serwerze. Bazę w której umieszczono ponad 400 tysięcy  uratowanych zdjęć udostępniono w wybranych urzędach.

Ricoh aktywnie angażuje się w szereg innych projektów związanych z odbudową terenów dotkniętych kataklizmem. We wszystkich działaniach aktywnie uczestniczą wolontariusze z firmy, m.in. za pośrednictwem stowarzyszenia „FreeWill”.