Żabka chce zasilać zieloną energią wszystkie operacje własne

Zasilanie wszystkich operacji własnych energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł to cel Grupy Żabka. Dzięki realizowanym działaniom spółka już zredukowała ślad węglowy w operacjach własnych o ponad 29%. Realizację planu dekrabonizacji Żabki wspiera m.in. największa sieć autonomicznych sklepów w Europie Żabka Nano czy ekosklep na warszawskiej Białołęce. Placówki te są zasilane wyłącznie energią odnawialną. Sieć angażuje także partnerów biznesowych w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań redukujących emisje w łańcuchu wartości, bo to oni odpowiadają za blisko 68% śladu węglowego w zakresie 3.

 

W te działania doskonale wpisuje się marka w portfolio Żabki, oferująca diety pudełkowe –  Maczfit. Od 2021 roku, przy przygotowywaniu posiłków dla klientów, korzysta wyłącznie z zielonej energii. Spółka jest w stanie częściowo zaspokoić potrzeby własne za pomocą zainstalowanych na terenie zakładu paneli fotowoltaicznych – pozwalają one na pokrycie ok. 30% rocznego zapotrzebowania na energię zakładu produkcyjnego oraz biura Maczfit. Dodatkowo, realizację planu dekarbonizacji wspiera także Żabka Nano – największa sieć autonomicznych sklepów w Europie. Stosowana w nich innowacyjna technologia oparta na kamerach, zasilana jest energią elektryczną pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł energii.

Zasilany w 100% energią odnawialną jest także sklep na warszawskiej Białołęce, w którym Żabka testuje szereg rozwiązań przyjaznych planecie. Na bazie doświadczeń z pilotażowych programów prowadzonych w warszawskiej placówce, Żabka wprowadziła do sieci nowe rozwiązania – szafy mroźnicze z technologią zero-heating doors, adaptacyjne oświetlenie w sklepach, a także nowe czynniki chłodnicze o niższym potencjale GWP. Dzięki wprowadzonym inicjatywom zredukowała emisje gazów cieplarnianych o ponad 1,3 tys. tCO2 e, a także zmniejszyła zużycie energii elektrycznej o prawie 261 MWh.

Za blisko 68% śladu węglowego w zakresie 3 odpowiadają dostawcy towarów i usług, dlatego Żabka angażuje partnerów biznesowych z różnych branż w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań redukujących emisje w łańcuchu wartości. Przykładem jest współpraca z neutralnym emisyjnie przedsiębiorstwem Goodvalley, którego produkty posiadają zerowy ślad węglowy oraz Grupą Żywiec, która w procesach produkcyjnych wykorzystuje jedynie energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł.

Możliwości redukcji emisji sieć poszukuje również w ramach wygodnych usług – obniża emisje poprzez usługę odbioru paczki w punkcie, którą realizuje we współpracy z InPost oraz innymi operatorami logistycznymi w Polsce – dostarczenie paczki do Żabki generuje mniejszy ślad węglowy niż dostarczenie jej bezpośrednio pod wskazany adres. Ułatwiając świadome wybory żywieniowe rozszerza również ofertę produktów roślinnych będących doskonałą alternatywą dla produktów odzwierzęcych – Żabka wprowadziła artykuły takich marek jak Garden Gourmet, Dobra Kaloria czy Alpro. W 2021 roku stworzyła także w 100% roślinną markę własną Plant Hunter.

Dane znaleźć można w Raporcie Odpowiedzialności Grupy Żabka, opublikowanym już po raz czwarty. W publikacji, sporządzonej według międzynarodowych standardów raportowania pozafinansowego Global Reporting Initiative (GRI) oraz Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Żabka po raz pierwszy przedstawiła wpływ swojej działalności na polską gospodarkę wyrażony kwotą 5,3 miliarda złotych wartości dodanej w 2021 roku oraz liczbą 45,4 tysięcy miejsc pracy utrzymanych w całym kraju.