Zabawa edukuje i daje poczucie szczęścia

Większość badanych rodziców traktuje gry i zabawy, jako istotny element rozwoju dzieci. Jednak blisko połowa z nich przyznaje, że trudno jest znaleźć na to czas. Wspólne chwile najczęściej spędzają przed telewizorem. To tylko niektóre wnioski „The Play Report 2015”, przygotowanego przez IKEA i UNICEF. W badaniu, wzięło udział blisko 30 tys. rodziców i dzieci z 12 krajów świata. O znaczeniu zabawy przypomina też IKEA w Polsce w ramach kampanii „Zabawa to poważna sprawa”.

Gry i zabawy rozwijają ciekawość świata, twórcze myślenie oraz aktywność. Pokazują jak współpracować, dbać o siebie i innych. Dzięki nim dzieci stają się bardziej pewne siebie, odważne. Dlatego w IKEA traktujemy zabawę bardzo poważnie. Prowadząc kampanię „Zabawa to poważna sprawa” chcemy zadbać o teraźniejszość i przyszłość dzieci zachęcając do tego innych – powiedziała Katarzyna Dulko-Gaszyna, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, IKEA Retail w Polsce.

IKEA, między innymi poprzez działalność IKEA Foundation, od lat prowadzi działania na rzecz rozwoju i lepszego życia dzieci na całym świecie. Kampania „Zabawa to poważna sprawa”, której elementem jest „The Play Report 2015”, jest jednym z nich. Koncentruje się ona na promowaniu oraz zapewnieniu praw dzieci do zabawy i rozwoju, angażując do tego swoich klientów. Od 20 listopada do 24 grudnia br., za każdą zakupioną w sklepach IKEA zabawkę, IKEA Foundation przekaże 1 euro na rzecz projektów realizowanych w najbiedniejszych regionach świata.

Wyniki „The Play Report 2015” wskazują, że zabawa stanowi bardzo ważny element w rozwoju dziecka. Ma ona duży wpływ na poczucie szczęścia. Potwierdza to aż dziewięciu na dziesięciu ankietowanych rodziców. Co więcej, prawie wszyscy rodzice uważają, że zabawa stanowi niezbędną wartość edukacyjną oraz ma wyraźnie pozytywny i terapeutyczny wpływ na ich dzieci. Również młode osoby w wieku 7-12 lat przyznają, że podczas zabawy nie muszą się o nic martwić.

Zabawa to także edukacja, rozwijanie kreatywności i wyobraźni. Zgadza się z tym aż 88% rodziców. Ponadto, około dwie trzecie z nich potwierdza, że stanowi ona przygotowanie do wyzwań dorosłego życia.

Jednak, mimo świadomości, jaką rolę pełni zabawa w życiu dziecka nie znajdujemy na nią czasu. Praca, codzienne obowiązki i stres sprawiają, że gry i zabawy schodzą na dalszy plan, a najczęstszą formą spędzania wspólnie czasu jest oglądanie telewizji. Aż połowa badanych dzieci w wieku 7-12 lat i dwie piąte nastolatków w wieku 13-18 lat dostrzega, że ich rodzice żyją w stresie oraz ciągłym pośpiechu. Raport wykazał również, że urządzenia mobilne coraz częściej zastępują bezpośrednią komunikację w rodzinie. Jedna czwarta rodziców przyznaje, że czasem komunikuje się z rodziną wyłącznie za pomocą SMS-ów i mediów społecznościowych.

Badanie pokazuje, że na całym świecie pojawiają się podobne problemy. Mamy coraz mniej czasu dla siebie i rodziny. W kampanii „Zabawa to poważna sprawa” chcemy zachęcić do lepszego spędzania wolnego czasu, nie przed telewizorem, ale wspólnie bawiąc się i rozmawiając. Przecież wszyscy chcemy, żeby nasze dzieci były szczęśliwe i czuły się dobrze w rodzinie – dodała Katarzyna Dulko-Gaszyna.

Według badań prawie dwie trzecie młodych osób w wieku 13-18 lat uważa, że ich rodzina jest dla nich ważniejsza niż przyjaciele, kwestionując mit, że nastolatkowie odrzucają swoje rodziny na rzecz grupy rówieśniczej. Dlatego tak ważne jest, aby pielęgnować rodzinne relacje i poświęcać im zdecydowanie więcej czasu.

Prawo do zabawy i wypoczynku jest jednym z podstawowych praw każdego dziecka. UNICEF walczy o to, aby każde dziecko na świecie mogło się bawić i rozwijać stosownie do wieku oraz miało zapewniony dostęp do edukacji. Takie inicjatywy jak „Zabawa to poważna sprawa” zwracają uwagę na fakt, jak ważna dla rozwoju dzieci jest zabawa. Widzimy to szczególne w sytuacjach kryzysowych, kiedy dzieci, które przeżyły katastrofę naturalną lub żyją w rejonach ogarniętych konfliktami zbrojnymi, dzięki zabawie mogą zapomnieć o traumatycznych przeżyciach – powiedział Marek Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF Polska. „The Play Report 2015” pozwala również dostrzec znaczenie spędzania przez dzieci czasu w gronie rodziny, wspólnych zajęć i zabawy. To niezwykle ważne. UNICEF skupia się na pomocy dzieciom w najbiedniejszych krajach świata, ale jednocześnie dba, aby prawo do zabawy i wypoczynku dzieci w krajach rozwiniętych było realizowane we właściwy sposób. Pomagają nam w tym tacy partnerzy, jak IKEA Foundation – dodał Marek Krupiński.

„The Play Report 2015” zostało przeprowadzone w 12 krajach: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włochach, Holandii, Rosji, Hiszpanii, Szwecji, USA, Indiach, Chinach i Korei Południowej. Jest ono kontynuacją badania z 2009 roku zrealizowanego w 25 krajach, w którym wzięło udział 7 833 rodziców dzieci będących w wieku od 1 do 12 lat. W 2014 roku rozbudowano je o pytania i odpowiedzi skierowane także do nastolatków mających 13-18 lat oraz rodziców dzieci w wieku 0-16 lat. Kilka pytań zostało również powtórzonych, aby przeprowadzić porównanie w zachowaniach na przestrzeni 5 lat.

Pełen raport znajduje się na stronie internetowej: http://www.ikea.com/ms/en_US/pdf/reports-downloads/IKEA_Play_Report_2015.pdf