XX Forum Gospodarcze w Toruniu

stowarzyszenie integracja i wspolpracaXX Forum Gospodarcze w Toruniu odbędzie się w dniach 4-5 marca br. Wśród poruszanej tematyki nie zabraknie odnawialnych źródeł energii, społecznej odpowiedzialności sektora finansowego i etyki.

XX Forum gospodarcze w Toruniu to jeden z największych kongresów ekonomiczno-gospodarczych w Polsce,który poza analizą najważniejszych wyzwań gospodarczych, podejmuje także tematykę społeczną. W części humanistycznej zajmiemy się przede wszystkim problematyką pracowniczą. Będziemy dyskutować o polskim rynku pracy w zakresie z punktu widzenia osób niepełnosprawnych oraz młodzieży, która stawia swoje pierwsze kroki na tym polu – mówi Jacek Janiszewski, przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, organizatora Forum Gospodarczego w Toruniu. Podczas XX Forum Gospodarczego.
-Nie zabraknie również pozytywnych rozwiązań, na przykładzie takich firm jak  portugalska  Jeronimo Martins Polska, współpracująca z ponad 500 polskimi producentami, czyaustiacki Kapsch Telematic Services, który dokonując transferu technologii i wiedzy, wdrożył skutecznie w Polsce system poboru opłat drogowych viaTOLL – dodaje Jacek Janiszewski.

Podczas panelu poświęconego odnawialnym źródłom energii zostanie poruszona m.in. problematyka społeczna związana z inwestycjami biogazowymi. Przedstawiciele nauki, biznesu i mediów będą dyskutować nad wyzwaniami i możliwościami, jakie otwiera rynek energii odnawialnej. Gościem specjalnym panelu będzie Artur Staykov z Global Energy.

Nie zabraknie także zagadnień dotyczących problemów osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy. Moderatorem tej dyskusji będzie Grzegorz Franki – Asystent Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych. Wśród prelegentów zobaczymy Aleksandrę Gierej – Dyrektora Oddziału Kujawsko – Pomorskiego PFRON, Roberta Szaja – Prezesa Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START, oraz Teresę Hernik – Dyrektora Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych i dr Marka Łukomskiego.

źródło:  www.forumgospodarcze.pl