Wolontariat pracowniczy w liczbach

citi_fundacja_kronenbergaWprawdzie Polacy coraz chętniej angażują się w akcje charytatywne, ale wciąż słabo wypadamy – jesteśmy na 94 miejscu spośród 145 państw, jak pokazuje World Giving Index. 

World Giving Index to wskaźnik publikowany pod koniec każdego roku przez organizację Charities Aid Foundation’s (CAF) na podstawie danych statystycznych i badania opinii przeprowadzanych przez Instytut Gallupa. Najbardziej hojni w minionym roku okazali się mieszkańcy Antypodów. Każdego miesiąca 2/3 Australijczyków przekazuje pieniądze na cele dobroczynne i pomaga obcym osobom. Natomiast w wolontariat angażuje się ponad 1/3 mieszkańców Australii. Ta forma niesienia pomocy potrzebującym jest najbardziej popularna wśród mieszkańców takich państw jak: Turkmenistan (58%), Uzbekistan (46%), Sri Lanka (43%), Kanada i Stany Zjednoczone (po 42%), czy Nowa Zelandia (38%). Wolontariat w Polsce – w porównaniu z innymi krajami – cieszy się znikomą popularnością, swój wolny czas na niesienie pomocy innym decyduje się przeznaczyć zaledwie 8% społeczeństwa.

Mimo to Polacy zdecydowanie chętniej angażują się w działania dobroczynne. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku w ramach XX finału WOŚP udało się zebrać rekordową sumę 40,2 mln zł. Ponadto na przestrzeni dwóch ostatnich lat zdecydowana większość Polaków (73%) starała się w jakiś sposób pomagać osobom potrzebującym. Prawie dwie trzecie (62%) co najmniej raz przekazało pieniądze na cele dobroczynne, a niemal połowa (45%) udzieliła pomocy rzeczowej, np. przekazując potrzebującym ubrania lub książki.

Stałe zaangażowanie czy jednorazowe zrywy?
Czy jednak nasza dobroczynność kończy się jedynie na przekazaniu pieniędzy na szczytny cel? Czy są to jedynie działania jednorazowe? Najlepszym sposobem na regularne pomaganie potrzebującym jest udział w programach wolontariatu, w tym także wolontariatu pracowniczego. Badanie przeprowadzone wśród uczestników Programu Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy pokazuje, że 62% ankietowanych regularnie podejmuje działania wolontariackie, biorąc udział w akcjach dobroczynnych średnio 3,41 razy w roku. Rekordziści udzielają się w wolontariacie około 15 razy rocznie. Takie statystyki cieszą tym bardziej, że aż 73% ankietowanych przed przystąpieniem do Programu Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy nie podejmowało żadnych działań społecznych.

Pracownicy Citi Handlowy mają wysoko rozwinięte poczucie odpowiedzialności i świadomość problemów będących udziałem dużej części polskiego społeczeństwa. Jako jedyna firma przeprowadziliśmy badanie wśród naszych wolontariuszy, ponieważ poznanie ich motywacji jest dla nas niezwykle istotne. Dlaczego? Dlatego, że zależy nam na osobach, które aktywnie angażują się w wolontariat, cenimy ich wkład i zaangażowanie w pracę na rzecz innych, a także chcemy ich wspierać i inspirować do dalszych działań – mówi Krzysztof Kaczmar, Prezes Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Korzyści z udziału w wolontariacie pracowniczym
Uczestnicy badania Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy deklarują, że wolontariat wzmacnia umiejętności społeczne i osobiste (71%), dla 68% wiąże się on z poznawaniem ludzi ze środowisk, którym udziela się pomocy, natomiast 44% twierdzi, że umożliwia im rozwijanie kompetencji zawodowych. Ponadto wolontariat może być źródłem rozwoju osobistego poprzez nawiązywanie nowych kontaktów, ale i zawodowego – np. poprzez sprawdzanie się w roli lidera lub ćwiczenie konkretnych umiejętności, które potrzebne w codziennej pracy.

Brytyjski koncern British Gas policzył, że pracownicy uczestniczący w akcji Action Days o 28% częściej awansowali, a ogólny poziom satysfakcji z pracy wzrósł w tej grupie z 62% do 67%. Z kolei odzieżowa sieć Marks & Spencer przyznała, że o 29% wzrosły umiejętności związane z komunikacją i zarządzaniem tych pracowników, którzy przepracowali w organizacjach pozarządowych ponad 100 godzin. Wolontariat pracowniczy daje również możliwość długofalowego udziału w projektach prospołecznych i nie jest działaniem na zasadzie “chwilowego zrywu”.

Z przeprowadzonej przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy analizy wynika, że aż 71% wolontariuszy najchętniej angażuje się w prace fizyczne. 94% ankietowanych najchętniej pomaga dzieciom. Często wybieranym odbiorcą pomocy jest również młodzież (54%) oraz społeczności lokalne (40%).

Wolontariusze pomagają chętniej
Cieszy również fakt, że wolontariusze Citi angażują się w szereg innych inicjatyw społecznych. 90% ankietowanych wolontariuszy Citi Handlowy przekazuje na działania organizacji pozarządowych 1% swojego podatku, 62% z nich oddaje potrzebującym żywność i odzież, 39% wspiera akcje medialne wysyłając smsy, a 27% oddaje krew.

W ciągu 8 lat funkcjonowania Programu Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy wolontariusze zaangażowali się w prace na rzecz innych ponad 12 000 razy, realizując 1066 projektów przepracowali łącznie ponad 76 600 godzin. Ich pomoc trafiła do ponad 138 000 osób w całej Polsce.

Źródło: www.citihandlowy.pl