XX edycja wyróżnień Raportu CSR

W „Raporcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”, przygotowanym przez: tygodnik Gazeta Finansowa, Super Biznes (ekonomiczny dodatek Super Expressu) oraz portale Kurier365.pl i RaportCSR.pl, już po raz 20. wyróżnione zostały najciekawsze, społeczne inicjatywy.  W najnowszej edycji Raportu, którego przewodnim tematem był: „Świąteczny duch dobroczynności”, spośród 27 różnych projektów, wybrano dwa: akcję „Gwiazdkowe marzenie”, zorganizowaną wspólnie przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy i redakcję Super Express oraz „Choinkę Jedynki” – projekt od kilku lat realizowany przez Pierwszy Program Polskiego Radia.

Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu tygodnika Gazeta Finansowa publikowany jest co kwartał i w całości poświęcony jest obszarowi CSR. W każdej edycji wybierane są dwa projekty z zakresu CSR, które wyróżniły się pod względem oryginalności, siły oddziaływania i spójności z polityką i strategią firm lub instytucji je realizujących.

Laureaci XX edycji „Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”:

Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy i redakcja Super Expressu:
za świąteczną akcję „Gwiazdkowe marzenie”. Projekt jest przykładem wzorcowej współpracy pomiędzy podmiotami prywatnymi i samorządowymi. Do akcji włączyli się również burmistrzowie ośmiu dzielnic Warszawy. A na czym polegała? Od początku grudnia 2013 roku mali warszawiacy mogli pisać listy do świętego Mikołaja. Spośród setek listów, często wzruszających, wybrano te, zdaniem redakcji, najpiękniejsze. Na prezenty złożyły się samorządy i firmy prywatne. Dzięki temu, dla ponad setki dzieci ostatnie święta Bożego Narodzenia były bardzo wyjątkowe.

Pierwszy Program Polskiego Radia:
za organizowaną od ponad 10 lat akcję świąteczną „Choinka Jedynki”. Jak twierdzą jej organizatorzy akcja i aukcja charytatywna „Choinki Jedynki” powstała w sposób zupełnie naturalny, z potrzeby serca, a o jej sile świadczy choćby fakt, że w 2013 roku odbyła się już po raz dwunasty. Celem inicjatywy jest przede wszystkim zbiórka pieniędzy (podczas specjalnej aukcji sztuki) na rzecz Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Stowarzyszenia DEBRA Polska „Kruchy Dotyk”. Dzięki hojności słuchaczy Pierwszego Programu Polskiego Radia w tym roku udało się zebrać rekordową kwotę 120 475 złotych.

W tej edycji Raportu redakcja dużo miejsca przeznaczyła na tematy związane ze świętami i towarzyszącymi im akcjami CRS. Wywiadem numeru jest rozmowa z Jurkiem Owsiakiem na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i tego jak ocenia chęć Polaków do niesienia pomocy innym. Dużo miejsca poświęcono także akcjom charytatywnym, fundacjom i temu, czemu one służą. Kolejnym, ważnym tematem poruszanym na łamach Raportu jest problem bezdomności. W Polsce mamy wiele organizacji, które pomagają osobom bezdomnym, jednak pomimo tego, liczba osób bez dachu nad głową nie maleje. W ostatnim czasie, dzięki wsparciu SKOK Wołomin, została wydana książka na temat trudów wychodzenia z bezdomności „Znowu w grze” autorstwa Agnieszki Żądło-Jadczak, o której możemy przeczytać w Raporcie.

Cały raport można także pobrać ze strony www.raportcsr.pl.

Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu powstał dzięki wsparciu partnerów: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Gazeta Finansowa, Super Biznes (ekonomiczny dodatek Super Expressu), Kurier365.pl oraz RaportCSR.pl.