Wyrok SA przy KIG: ponad 334 mln zł dla Abener ws. bloku w Stalowej Woli

Prawie 334 mln zł plus odsetki i koszty postępowania arbitrażowego, zgodnie z decyzją Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, muszą zapłacić PGNiG Termika i Tauron firmie Abener. Hiszpańska spółka była wykonawcą bloku gazowo-energetycznego dla elektrociepłowni Stalowa Wola (ECSW), w której PGNiG Termika i Tauron mają po 50 proc. udziałów.

Kontrakt na budowę bloku parowo-gazowego o mocy elektrycznej rzędu 450 MW i mocy cieplnej 240 MW podpisano w kwietniu 2012 r. Blok miał być gotowy w połowie 2015 r., jednak wykonawca kilkakrotnie przesuwał termin zakończenia prac. Najpierw przyczyną przesunięcia terminu oddania inwestycji były problemy z transportem drogą wodną turbiny i generatora, które utknęły z powodu niskiego poziomu wody w Wiśle. Kolejne przesunięcie terminu spowodowane było m.in. zapadnięciem się terenu pod kanałem wody chłodzącej.

W styczniu 2016 r. ECSW zerwała kontrakt z Abenerem z powodu naruszenia harmonogramu oraz istotnych warunków technicznych kontraktu, które miały wpływ na bezpieczeństwo, bezawaryjność, przyszłą efektywność i koszty pracy bloku. Abener oddał sprawę do arbitrażu, domagając się zapłaty.

PGNiG Termika i Tauron poinformowały we wspólnym komunikacie, że Sąd Arbitrażowy przy KIG 25 kwietnia br. zakończył postępowanie w sprawie z powództwa hiszpańskiego Abener Energia przeciwko Elektrociepłowni Stalowa Wola (ECSW).  Na jego mocy, ECSW została zobowiązana do zapłaty na rzecz Abener Energia kwoty 333 793 359,31 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami postępowania arbitrażowego.

„ECSW przystąpiła do analizy wyroku i jego uzasadnienia celem wniesienia skargi o jego uchylenie” – podały spółki. Od wyroku sądu arbitrażowego przysługuje skarga do sądu powszechnego o uchylenie wyroku.

Gazowy blok w Stalowej Woli ma ruszyć w grudniu 2019 r., gdyż w 2016 r. Tauron i PGNiG porozumiały się co do kontynuowania inwestycji. Na początku 2017 r. wszedł w życie pakiet umów, umożliwiający dokończenie budowy. To m.in. aneksy do umowy na dostawy gazu od PGNiG, sprzedaż energii elektrycznej, itp. ECSW spłaciła instytucje finansowe – EBI, EBOR oraz Pekao z pożyczek od udziałowców.