Festiwal wolontariatu dla zaangażowanych

Festiwal Wolontariatu Banku Pekao to autentyczna chęć pomocy, zaangażowania oraz podarowania potrzebującym czasu i energii. Blisko 1200 wolontariuszy banku każdego roku angażuje się w projekty edukacyjne, imprezy dla dzieci, warsztaty, zbiórki finansowe i wsparcie dla zwierząt. Tegoroczny Festiwal odbył się 25 kwietnia 2019 r. w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego w Warszawie i zgromadził wielu wyjątkowych gości.

Jak wiele jest potrzeb i instytucji czekających na różnorodną pomoc, tak wiele jest sposobów i możliwości jej niesienia. Wspierać potrzebujących można bezpośrednio lub wykorzystując posiadane umiejętności, pasje, wiedzę merytoryczną czy doświadczenie zdobyte w pracy zawodowej.

Festiwal Wolontariatu umożliwia pracownikom Banku Pekao uczestnictwo w inspirujących spotkaniach z innymi wolontariuszami oraz osobami, które potrafią zaangażować innych w pomaganie na wielką skalę. W tegorocznej edycji tego wyjątkowego wydarzenia udział wzięli goście specjalni: Artur Jóźwik – Dyrektor Fundacji KARTA, Bogumiła Raulin – podróżniczka, alpinistka i ambasadorka Fundacji DKMS oraz Rafał Szałajko, który podzielił się osobistą historią o sile bezinteresownego pomagania.

Czym jest wolontariat?

W trakcie Festiwalu  Wolontariatu pracownicy Banku Pekao mieli możliwość, dowiedzieć się o tym czym jest wolontariat. Mogli także poznać bliżej działalność każdej z organizacji partnerskich. Dla uczestników Festiwalu zaplanowano również warsztaty poświęcone pracy wolontariuszy i doskonaleniu umiejętności w tym zakresie.

– Wrażliwość na potrzeby innych to siła uczestniczek i uczestników warsztatów w ramach Festiwalu Wolontariatu organizowanego przez Bank Pekao. Z roku na rok coraz więcej pracowników angażuje się w nasz program wolontariacki. Mam nadzieję, że po dzisiejszym wydarzeniu jeszcze więcej osób włączy się w pomoc potrzebującym, a zdobyta wiedza pozwoli na wdrażanie kolejnych ciekawych projektów – powiedział Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao.

Od festiwalu do programu

Program Wolontariatu w Banku Pekao to szereg zaplanowanych, długotrwałych działań. Realizowane są one na rzecz osób i instytucji potrzebujących pomocy, m.in.: wsparcie dzieci i młodzieży, pomoc świetlicom, prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach. Również warsztaty o bankowości dla seniorów, prowadzenie rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych w trakcie akcji Fundacji DKMS, pomoc zwierzętom czy zbiórka darów. Następnym krokiem po Festiwalu Wolontariatu będą inicjatywy przeprowadzone wspólnie z organizacjami zaproszonymi do współpracy.

Program Wolontariatu wpisuje się w realizowaną przez Banku Pekao strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Zakłada ona kompleksowe i długofalowe działania realizowane na rzecz społeczeństwa, rynku i środowiska.

W ramach Programu Wolontariatu Bank współpracuje z ogólnopolskimi organizacjami dobroczynnymi niosącymi pomoc m.in. dzieciom i młodzieży, osobom starszym oraz zwierzętom. Są to: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja DKMS, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz Warszawski Instytut Bankowości (program BAKCYL).