Wyniki pierwszej analizy wpływu trendów na cele zrównoważonego rozwoju

infuture.institute opublikował raport „Wpływ trendów na Cele Zrównoważonego Rozwoju”.

Najważniejszą częścią przeprowadzonej analizy jest mapa cieplna, która pokazuje, jak aktualne trendy wpływają na cele zrównoważonego rozwoju. Wyniki te wskazują na konieczność zmiany dotychczasowego kursu i podpowiadają nowy kierunek. Są to konkretne wskazówki dla wszystkich podmiotów rynku: biznesu, administracji, nauki czy organizacji społecznych.

“W szerokim ujęciu, trendy są pochodną aktywności ludzi. A to oznacza, że można na nie wpływać – spowalniać je lub przyspieszać – za pomocą różnego rodzaju działań czy instrumentów prawnych. Biznes doskonale rozumie istotę trendów, obserwuje je w odniesieniu do swojego rozwoju i budowania strategii na przyszłość. Warto jednak na trendy patrzeć również przez pryzmat działań sprzyjających realizacji Agendy” – ocenia Natalia Hatalska, CEO infuture.institute.

Najważniejsze wnioski z badania

· Świat stoi w miejscu, jeśli chodzi o postęp w realizację celów do 2030. Potwierdza to wskaźnik wpływu wszystkich trendów na wszystkie cele zrównoważonego rozwoju wynosi 0,6.

· Największą szansę na realizację zgodnie z założeniami Agendy 2030 ma obszar związany ze Wzrostem gospodarczym, w którego skład wchodzą takie cele jak: wzrost gospodarczy i godna praca oraz innowacyjność, przemysł i infrastruktura.

· Najniższy wskaźnik, czyli najmniejszą szansę na realizację uzyskał obszar Godność, w którego skład wchodzą takie cele jak: koniec z ubóstwem, zero głodu, mniej nierówności, równość płci.

· Megatrendy, które uzyskały najniższy wskaźnik i tym samym najbardziej spowalniają realizację celów, to: Kryzysy zdrowotne, Utrata spójności społecznej oraz Świat lustrzany.

· Jedynym megatrendem, który pozytywnie wpływa na realizację celów, jest megatrend Biologia technocentryczna. W jego skład wchodzą głównie trendy związane z działaniami w obszarze ochrony zdrowia, w tym działania prewencyjne (Sickare to healthcare, Bioekonomia i Człowiek+).