Wspierają placówki medyczne w Lubartowie i Bydgoszczy

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przekazała ponad 200 tys. zł na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie i Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. To już kolejna transza pomocy od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa dla placówek medycznych na przeciwdziałanie COVID-19.

– Od marca tego roku nieustannie walczymy ze skutkami pandemii. W GK PGNiG z uwagą śledzimy sytuację w szpitalach i ośrodkach zdrowia, aby móc w jak najbardziej efektywny sposób odpowiadać na potrzeby medyków i pacjentów, którymi się opiekują – powiedział Paweł Majewski, prezes PGNiG SA. – Jako spółka Skarbu Państwa oraz firma blisko związana z bezpieczeństwem obywateli, czujemy się zobowiązani do niesienia pomocy i będziemy robić to dalej. Tak długo, jak będzie to konieczne – dodał Majewski.

W ramach kolejnej transzy pomocowej zrealizowanej przez Fundację PGNiG do Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy oraz Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie trafiło łącznie ponad 200 tys. zł. Środki te zostaną wykorzystane na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do leczenia pacjentów zarażonych COVID-19 oraz szybkich testów antygenowych wykrywających obecność koronawirusa.

Dotychczas, na działania związane z walką ze skutkami epidemii koronawirusa Grupa Kapitałowa PGNiG przekazała pomoc rzeczową i finansową o wartości ponad 22 mln zł. Beneficjentami, oprócz szpitali, były również m.in. domy pomocy społecznej, hospicja i organizacje wspierające kombatantów. Spółki z GK PGNiG pomagały także w organizacji zdalnego nauczania, przekazując szkołom sprzęt komputerowy. Zaangażowanie PGNiG na rzecz edukacji w okresie pandemii objęło ponadto wsparcie pasma edukacyjnego Telewizji Polskiej „Szkoła z TVP”.

Oprócz pomocy finansowej i rzeczowej, GK PGNiG włączyła się w walkę z koronawirusem, delegując pracowników do obsługi infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia i Polskiego Związku Głuchych oraz wspierając kadrowo personel administracyjny innych instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie epidemii.

W planach PGNiG, w tym Fundacji im. Ignacego Łukasiewicza pozostają kolejne działania na rzecz szpitali oraz innych podmiotów publicznych.

Źródło: PGNiG