WOT wspiera Domy Pomocy Społecznej

W całym kraju żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wspierają trzydzieści osiem Domów Pomocy Społecznej. Zakres wsparcia jest bardzo szeroki i uzależniony od indywidualnych potrzeb generowanych przez organy prowadzące szczebla samorządowego. Dzisiaj w nocy żołnierze WOT wspierali ewakuację pensjonariuszy DPS w Drzewicy.

Brygady obrony terytorialnej w całej Polsce wspierają obecnie 38 Domów Pomocy Społecznej, ale liczba ta wciąż rośnie. Pomoc DPS realizowana jest również przez jednostki podległe Dowódcy Generalnemu RSZ i Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Udzielane wsparcie obejmuje min. dostawy żywności i środków ochrony osobistej, kontrolę sanitarną, ewakuację medyczną personelu i pensjonariuszy, wsparcie logistyczne, pobieranie wymazów czy też przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych.

WOT wspiera Domy Pomocy Społecznej

Należy podkreślić, że z reguły za funkcjonowanie DPS odpowiadają władze samorządowe. W przypadku kiedy tracą one kontrolę nad sytuacją w DPS-ie reaguje wojewoda, który to w sytuacji wyczerpania wszystkich możliwości może zwrócić się o wsparcie do Sił Zbrojnych. Taka pomoc udzielana jest w kilkudziesięciu DPS na terenie całego kraju.

Jednym z pierwszych Domów Pomocy Społecznej, któremu żołnierze WOT udzielili pomocy był ośrodek w Koszęcinie. Na wniosek wojewody śląskiego żołnierze 13 Śląskiej Brygady OT zaczęli wspierać placówkę od 30 marca br. Ich działania związane były min. z ewakuacją części pacjentów do szpitali. DPS po zakończeniu ewakuacji personelu został zdekontaminowany przez żołnierzy 5 pułku chemicznego.

Innym przykładem zaangażowania WOT jest DPS w Drzewnicy koło Opoczna. W odpowiedzi na nowe zachorowania i braki personelu, w Niedzielę Wielkanocną żołnierze 9 Łódzkiej Brygady OT rozpoczęli jego całodobowe wsparcie. Jest to placówka, gdzie żołnierze WOT zostali skierowani do bezpośredniej opieki nad pensjonariuszami. Wstępny zakres wsparcia miał dotyczyć pomocy w pracach fizycznych, noszeniu sprzętu, dezynfekcji itp., jednak ze względu na wzrost zachorowań i wyłączenie większości etatowego personelu żołnierze WOT przejęli obowiązki w zakresie pielęgnacji, wyżywienia i wsparcia opieki pielęgniarskiej nad pensjonariuszami.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wykonują zadania na rzecz walki z koronawirusem już od 6 marca

Od 18 marca WOT prowadzi pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „Odporna Wiosna”. Każdego dnia w bezpośrednie działania zaangażowanych jest ponad 5 tys. żołnierzy i przydzielonych pod dowództwo WOT podchorążych Akademii Wojskowych.

Celem operacji  jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. W ramach „Odpornej Wiosny” terytorialsi dostarczają żywność i leki, wspierają służby sanitarne i samorząd terytorialny, współpracują z ośrodkami pomocy społecznej i Caritasem, wspierają rodziny personelu medycznego, kombatantów, osoby starsze i przebywających w kwarantannie, oddają krew oraz prowadzą infolinię wsparcia psychologicznego.

Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują jako odrębny rodzaj sił zbrojnych od początku 2017 roku

Dziś w WOT pełni służbę blisko 25 tys. żołnierzy. WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Dlatego na czas walki z epidemią koronawirusa Wojska Obrony Terytorialnej zmieniły model funkcjonowania formacji ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy.

Źródło: WOT