Work- life balance korporacyjna moda czy element nowoczesnego zarządzania

Coraz częściej specjaliści ds. zarządzania personelem postrzegają pracowników jako jednego z najważniejszych interesariuszy firmy, zaraz po partnerach biznesowych oraz lokalnym środowisku, w którym przedsiębiorstwo prosperuje.

Niemal z roku na rok obserwujemy jak szybko zmienia się otaczający nas świat, a tempo życia przyspiesza. Według wyników ankiety przeprowadzonej w lipcu tego roku przez międzynarodowy portal rekrutacyjny Monster.com , aż 60% respondentów odczuwa każdego dnia stres związany ze swoim miejscem pracy, co wskazuje, że stres spowodowany pracą jest wśród nas powszechnym problemem. Badania opublikowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)  wskazują, że w Polsce – podobnie jak w całej Europie – najczęstszą przyczyną stresu związanego z pracą jest reorganizacja lub niepewność zatrudnienia – co potwierdza 84% odpowiedzi ankietowanych.

Skutki stresu w pracy
Stres krótkotrwały mobilizuje nas do działania, pobudza i poprawia koncentrację. Skutki długotrwałego obcowania ze stresem prowadzą do zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu ludzkiego i wypalenia zawodowego, a tym samym zmniejszeniu wydajności w pracy. Wypalenie zawodowe nie oznacza tylko gorszego dnia lub tygodnia w pracy, ale jest to długotrwały stan, który może przyjąć konkretne, negatywne objawy fizjologiczne i psychiczne, w rezultacie których pracownik traci umiejętność normalnego funkcjonowania w otoczeniu. Obniża to jakość życia i może być przyczyną wypalenia emocjonalnego.

„Work-life balance” w praktyce
Wielu pracodawców nie bagatelizuje zjawiska stresu związanego z pracą, lecz realizuje politykę aktywnego wspierania pracowników w zachowaniu równowagi między życiem zawodowym i osobistym. Dbanie o zdrowie pracowników, przez zapewnienie opieki medycznej, wspieranie aktywności fizycznej, ubezpieczenia na życie, to świadczenia standardowe, z których może korzystać w pracy wielu Polaków. Pracodawcy na tym nie poprzestają, szukając różnorodnych form motywujących zespół. Globalne Centrum Biznesowe Hewlett-Packard dużą wagę przykłada do stworzenia przyjaznego środowiska pracy dla swoich pracowników. Stawia na otwartość w codziennych kontaktach i brak barier w relacjach podwładny-przełożony. Zapewnia pracownikom  możliwości rozwoju zawodowego zgodnego z ich aspiracjami. W tym celu promuje podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach, zdobywanie certyfikatów branżowych, podjęcie nauki na studiach podyplomowych, pogłębianie wiedzy językowej czy program rozwoju talentów. Wśród narzędzi, które pomagają wyznaczać nowe, motywujące cele jest m.in. Indywidualny Plan Rozwoju, w ramach którego organizowane są spotkania oceniająco-rozwojowe z przełożonym, warsztaty planowania kariery czy cykl programów szkoleniowych. Dzięki temu, każdy pracownik może zbudować własną ścieżkę kariery, której rezultatem może być przejście poziome na inne stanowisko, awans lub wybór zupełnie nowej ścieżki kariery. Z takiej możliwości korzysta w HP GBC rocznie około 30% pracowników. Działania te są pozytywnie oceniane przez zespół w badaniach satysfakcji pracowniczej. Przekłada się to także wyraźnie na wydłużenie stażu w firmie. Kolejnym istotnym czynnikiem, który pozytywnie wpływa na atmosferę pracy jest dobra komunikacja wewnętrzna w firmie, przejrzysty i dostępny dla wszystkich system motywacyjny oraz jasna droga awansów.

Program Wellness przynosi efekty
Dzięki programowi Wellness HP GBC wspiera między innymi aktywność fizyczną pracowników oraz zapewnia im zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania domowym budżetem. Przez cały rok pracownicy mogą uczestniczyć w szeregu projektów koncentrujących się na trzech obszarach życia: promowaniu zdrowego trybu życia, wsparciu dobrego samopoczucia poprzez zarządzanie stresem oraz zdobywaniu praktycznych umiejętności z obszaru finansów, pomocnych w codziennym życiu. W tych obszarach firma oferuje m.in liczne akcje sportowe, warsztaty kulinarne, kursy pierwszej pomocy, masaże, zajęcia z ergonomii miejsca pracy, zarządzania czasem, a także z podstaw wizażu, akupresury czy jogi. Jednym z najnowszych elementów projektu jest także dostęp do programu wspierania pracowników (EAP), gdzie mogą liczyć na profesjonalne, poufne wsparcie zewnętrznych konsultantów w trudnych sytuacjach życiowych związanych z pracą, jak również życiem osobistym.

Zatrudniamy dynamicznych i kreatywnych ludzi, którzy chcą swą drogę zawodową wiązać z branżą usług dla biznesu. Są naszym kapitałem i źródłem przewagi konkurencyjnej. Staramy się im stworzyć takie warunki pracy, żeby z satysfakcją wykonywali swoje obowiązki, nie zaniedbując bliskich i nie rezygnując ze swoich pasji czy zainteresowań. Nikogo nie trzeba przekonywać, że pracownicy, którzy czerpią zadowolenie z wykonywanej pracy i mają harmonijne życie prywatne, są o wiele bardziej efektywni w swoich działaniach, niż ci, którzy go nie znajdują – komentuje Agnieszka Orłowska, Prezes Globalnego Centrum Biznesowego Hewlett-Packard.

Korporacyjne wsparcie dla rodziny
Bardzo ważnym elementem wspierającym równowagę między pracą a domem są udogodnienia dla rodziców. HP GBC od lat prowadzi politykę prorodzinną realizując program HaPpy Parenting skierowany do przyszłych i obecnych rodziców, zarówno matek, jak i ojców. Już na etapie ciąży kobiety otoczone są specjalistyczną opieką medyczną w ramach prywatnego ubezpieczenia medycznego, a warunki pracy w miarę możliwości dostosowywane są do ich potrzeb. Mają one, w zależności od obowiązków, możliwość pracy z domu lub odpoczynku na terenie biura. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego mamy mają pewność, że będą mogły dalej kontynuować pracę w HP. Mogą także korzystać z form elastycznego czasu pracy, a w firmie nakarmić swoje pociechy w przystosowanych do tego pokojach dla matek. Obydwoje rodzice mogą korzystać z udogodnień programu, co jest szczególnie potrzebne podczas choroby dziecka lub w codziennej organizacji czasu na przykład przy odwożeniu dzieci do przedszkola czy szkoły itp. Rodzice znajdujący się w trudniejszej sytuacji finansowej (szczególnie samotnie wychowujący dzieci) mogą liczyć na dofinansowanie kosztów żłobków czy przedszkoli, dedykowane ubezpieczenie czy też wsparcie materialne w trudnych sytuacjach życiowych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się cykliczna już akcja „Zabierz dziecko do pracy”, podczas której dzieci pracowników HP GBC mogą zobaczyć miejsce pracy swoich rodziców, poznać ich kolegów i wziąć udział w szeregu specjalnie dla nich przygotowanych zabaw i atrakcji. Przy organizacji takich dni bardzo aktywnie angażują się w zajęcia z dziećmi zatrudnieni w Centrum obcokrajowcy, którzy chętnie opowiadają maluchom o ciekawostkach i zwyczajach swoich rodzin i kultur.

– Pomoc pracownikom w harmonijnym łączeniu życia zawodowego i prywatnego jest dla pracodawcy długofalowym wyzwaniem. Wymaga wielowymiarowego i odpowiedzialnego zaangażowania, konkretnego programu, ale przede wszystkim głębokiego przekonania, że te działania mają sens – dodaje Agnieszka Orłowska.

„Work-life balance”– dlaczego warto
Idea work-life balance jest istotnym elementem zarządzania kapitałem jakim są pracownicy. Współczesny rynek pracy wymusza niejako na pracodawcach poszukiwanie różnorodnych form motywacji, które pomagają pozyskiwać, a jednocześnie zatrzymywać utalentowanych pracowników. Bardzo widoczne są również zmiany w podejściu do pracy. Na rynku pracy aktywni są pracownicy reprezentujący „pokolenie Y” (osoby urodzone po roku 1980), których nie motywuje już tylko wysokość wynagrodzenia i możliwość rozwoju zawodowego. Trudniej nimi zarządzać niż ich starszymi kolegami, ponieważ mają odmienne priorytety – pieniądze nie są dla nich największą motywacją, wybierają ciekawe i rozwojowe projekty. Osoby zadowolone z pracy, wykonują ją bardziej efektywnie i mocniej identyfikują się ze swoim pracodawcą. Budują przy tym jego pozytywny wizerunek w otoczeniu, który według specjalistów ds. personalnych jest jednym z ważniejszych kryteriów przy podejmowaniu decyzji o wyborze pracodawcy.

Więcej: http://www.hp.com