Wolontariat pracowniczy Auchan na rzecz zdrowego odżywiania i społeczności lokalnych

Otwarci na dobro to inicjatywa Auchan Retail, która na przełomie września i października odbywa się we wszystkich krajach, w których Auchan prowadzi swoją działalność. Przez cały miesiąc, we wszystkich sklepach Auchan w całej Polsce odbędą się zbiórki żywności na rzecz potrzebujących oraz promowanie idei zdrowego odżywiania oraz wolontariatu pracowniczego. Akcja, która potrwa do 16 października i zakończy się podsumowaniem podczas Światowego Dnia Żywności.

W ramach akcji Otwarci na dobro, we wszystkich sklepach Auchan organizowane są zbiórki żywności na rzecz lokalnego partnera – Banku Żywności, Caritas, PCK. Pomoc w zbiórce zapewniają przede wszystkim wolontariusze-pracownicy Auchan. Jednocześnie trwają  lokalne akcje edukacyjne mające na celu promowanie zdrowego odżywiania oraz zalet zdrowej, dobrej i lokalnej żywności, w tym produktów marki PEWNI DOBREGO. Są to m.in. organizowane lokalnie warsztaty kulinarne prowadzone przez pracowników Auchan z wykorzystaniem produktów PEWNI DOBREGO, rozdawanie owoców i warzyw z logo PEWNI DOBREGO, informowanie o ich walorach zdrowotnych, w kontekście zbliżającego się Światowego Dnia Żywności. W wybranych sklepach klienci będą mogli również skorzystać z porad dietetyka.

Wyzwania naszych czasów tj. dostęp do żywności, zaangażowanie społeczne, różnorodność i akceptacja, zdrowe odżywianie, ochrona środowiska są liczne i uniwersalne. Są to też kierunki i wyzwania, na które Auchan zwraca baczną uwagę. Jako firma odpowiedzialna i  zaangażowana, w ramach akcji Otwarci na dobro, oferujemy naszym współpracownikom możliwość skorzystania z wolontariatu pracowniczego, aby mogli włączyć się w działania budujące więzi społeczne. Jesteśmy dumni z zaangażowania naszych pracowników – warto podkreślić, że nazwę akcji pracownicy wybrali sami w głosowaniu. Podsumowanie akcji ogłosimy 16 października, w Dniu Światowego Dnia Żywności.– mówi Dorota Patejko, dyrektor Komunikacji i CSR Auchan Retail Polska.

Auchan przekazuje nadwyżki produktów żywnościowych do Banków Żywności w całej Polsce od 2014 r. Ten proces, zapoczątkowany w 2014 roku w Warszawie w sklepie Auchan Łomianki obecnie obejmuje wszystkie sklepy. W 2020 roku Auchan przekazało do Banków 1 254 tony żywności, co daje w przeliczeniu 2,5 miliona posiłków dla potrzebujących.

Źródło: Auchan