Władze Indii mocniej naciskają na firmy w sprawie prawidłowej realizacji CSR

Rząd Indii chce ukrócić nadużycia i nieprawidłowości których dopuszczają się indyjskie korporacje mające obowiązek realizacji działań CSR. Stąd 11 lutego br. władze zarządziły raportowanie działań na nowym, dużo bardziej dokładnym formularzu. Do jego analizy zostanie wykorzystana sztuczna inteligencja.

Aby zmusić korporacje do prowadzenia działań z zakresu CSR, indyjskie władze wprowadziły przed dekadą ustawę nakładającą m.in. obowiązek przeznaczania części firmowego zysku na ich finansowanie. Regulacja ta wynikała z obserwacji z której wynikało, że dobrowolne działania CSR były – o ile w ogóle były – prowadzone fasadowo, a nawet prowadzący do nieprawidłowości.

Okazało się, że obowiązek nie wyeliminował w pełni tych zjawisk i że istnieje potrzeba rozciągnięcia jeszcze mocniejszego nadzoru nad firmami w zakresie prowadzonych projektów CSR. Dlatego indyjskie Ministerstwo Spraw Korporacyjnych (Ministry Of Corporate Affairs – MCA) opracowało nowy dokument zobowiązujący firmy do szczegółowego przedstawiania informacji o całości działań z zakresu CSR.

Opublikowany przez MCA formularz CSR-2 nakazuje m.in. szczegółową prezentację realizowanych projektów, ocenę ich skutków, skali wydanych na nie w poprzednich latach kwot, skali niewykorzystanych środków finansowych czy też ich przeniesienie do bieżącego budżetu na kontynuację działań. Ujmuje on także kompleks zagadnień związanych z komunikowaniem działań CSR interesariuszom, w tym publikacją na stronie internetowej.

Obecne sprawozdania składane przez zarządy firm do MCA są poddawane analizie. Jednak wraz z wprowadzeniem obowiązku składania formularza CSR-2, MCA planuje wykorzystać specjalistów ds. zaawansowanej analityki danych i sztuczną inteligencję, co ma ułatwić identyfikację nieprawidłowości lub nadużyć w stosowaniu norm CSR.

Głównym zamiarem ustawodawców wydaje się być stworzenie obszernej bazy danych działań CSR prowadzonych przez indyjskie firmy, zidentyfikowanie źródeł przychodów organizacji pozarządowych otrzymujących fundusze oraz ukaranie tych, którzy nadużywają przepisów dotyczących CSR. Oczywiście chodzi też o doprowadzenie do właściwego wydawania funduszy przeznaczonych na CSR i zapobieżenia przekierowywaniu ich na inne cele czy z powrotem do aktywów firm.

Źródło: Lexology/MCA