Wielkie wyzwanie dla dostawców w zakresie ochrony klimatu

Carrefour Polska po raz piąty nagrodził swoich dostawców marki własnej za ich osiągnięcia na polu biznesu odpowiedzialnego społecznie. Wyróżnienia wręczono 22 października, odebrało je 5 firm, dla których ochrona środowiska stanowi ważny element strategii firmy i które podejmują zobowiązania zapobiegające zmianom klimatu. Nagrodzone firmy zostały najwyżej ocenione przez jury tegorocznej kampanii Autodiagnostyk – „Wielkie wyzwanie dla dostawców w zakresie ochrony klimatu”.

Tegoroczna kampania programu Autodiagnostyk opracowanego przez Carrefour dla dostawców marki własnej, nazwana została „Wielkie wyzwanie dla dostawców w zakresie ochrony klimatu”. W ramach kampanii dostawcy mogli zgłaszać do konkursu własne projekty – strategie, inwestycje, technologie i programy edukacyjne, które bezpośrednio i pośrednio przyczyniają się do ochrony klimatu poprzez np. redukcję emisji CO2, zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych, ograniczenie transportu czy kształtowanie krajobrazu i środowiska.

Temat kampanii Autodiagnostyk ściśle wiąże się z działaniami Grupy Carrefour, która podjęła w swoich placówkach globalny wysiłek na rzecz klimatu, zobowiązując się do ograniczenia emisji CO2 o 40% do 2025 roku oraz o 70% do 2050 roku, w porównaniu z poziomem z roku 2010. Aby tego dokonać, sieć stawia sobie następujące cele: ograniczenie zużycia energii o 30% do 2025 roku, ograniczenie o 40% emisji CO2 związanej z chłodnictwem do 2025 roku, ograniczenie o 30% emisji CO2 związanej z transportem do 2025 roku oraz zaangażowanie dostawców w ograniczenie przez nich emisji CO2.

Kampania obejmowała 4 etapy. W pierwszym każde przedsiębiorstwo, które skorzystało z narzędzia Autodiagnostyk dokonało samooceny swojego zakładu produkcyjnego pod względem działań w zakresie biznesu odpowiedzialnego społecznie. Kwestionariusz samooceny spójny z normą ISO 26000, obejmował 35 kryteriów o kilku poziomach zaawansowania w 6 obszarach tematycznych: środowisko, lojalność praktyk, prawa człowieka, relacje i warunki pracy, społeczność i rozwój lokalny, zarządzanie organizacją oraz pytania związane z klientami.

Drugim etapem było przedstawienie dobrej praktyki (BEST PRACTISE) związanej z działaniami na rzecz ochrony przed zmianami klimatu. Następnie 10 wybranych dostawców, którzy uzyskali najlepsze wyniki w kwestionariuszu przeszło jednodniową wizytę zewnętrznego audytora w zakresie Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie. Projekty sklasyfikowano w 2 kategoriach: Strategia i Inwestycje oraz Technologia i Edukacja.

Ostatnim etapem było wyłonienie najlepszych projektów przez jury. W jury zasiadali zewnętrzni eksperci z obszaru ochrony środowiska i biznesu odpowiedzialnego społecznie: prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, dr Piotr Manczarski z Politechniki Warszawskiej, Joanna Jaroch-Pszeniczna z Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, Anna Kołodziejczyk z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Michał Bilecki z magazynu CR Navigator, a także przedstawiciele Carrefour Polska: Barbara Kowalska, Senior Menedżer ds. Jakości i Rozwoju Trwałego oraz Maria Cieślikowska, Dyrektor Komunikacji Zewnętrznej i PR.

Głównym laureatem Autodiagnostyka została firma „Sądecki Bartnik”, która produkuje pod marką własną Carrefour miody i produkty pszczele. Doceniony został ich projekt „Pomóżmy pszczołom – pszczoły pomogą nam”, którego głównym walorem jest dążenie do utrzymania naturalnego stanu przyrody, ochrona pszczół i walka z pestycydami. Zwycięzca otrzymał nagrodę specjalną w postaci miesięcznej kampanii reklamowej swoich produktów w sieci hipermarketów Carrefour i będzie przedstawicielem Carrefour Polska podczas spotkania laureatów kampanii Autodiagnostyk z całego świata, które odbędzie się w listopadzie we Francji.

Jury wyróżniło także po 2 dostawców w każdej z kategorii. W kategorii Strategia i Inwestycje nagrodzono Bonduelle Polska za wprowadzanie rozwiązań polegających na zastąpieniu tradycyjnej uprawy gleby uprawą bezorkową, która pozwala chronić glebę przed nadmiernym wymywaniem i erozją wietrzną. Drugim wyróżnionym w tej kategorii jest firma Delitissue, która dzięki zamontowaniu instalacji kogeneracji na bazie turbiny gazowej znacząco zredukowała zużycie energii elektrycznej i zmniejszyła emisję CO2 do atmosfery.

W kategorii Technologia i Edukacja nagrodzono Importaco Poland za zainstalowanie filtrów w urządzeniach wentylacyjnych linii technologicznych w zakładzie produkcyjnym oraz Zakład Produkcji Jogurtu „Magda” Janusz Kubit za projekt edukacyjny zwiększający świadomość pracowników w zakresie oszczędności energii elektrycznej.

W ramach programu Autodiagnostyk Carrefour Polska podejmuje działania mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju wśród 250 dostawców produktów marki własnej. Program Autodiagnostyk funkcjonuje w Grupie Carrefour od 2005 roku i jest sukcesywnie rozszerzany na kolejne kraje. Obecnie jest on dostępny w 15 różnych językach, używany przez 6 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw z 80 krajów świata. Carrefour Polska wdrożył program raportowania i samooceny dostawców marki własnej Carrefour w 2010 roku.