Diaverum Polska z nagrodą Business Premium 2015

Diaverum Polska Sp. z o. o., jeden z największych w Europie, niezależny dostawca usług nefrologicznych, otrzymał nagrodę Bloomberg Businessweek Polska, za stworzenie sieci najnowocześniejszych ośrodków nefrologicznych w Polsce oraz za osiągnięcie najwyższych standardów jakości usług i współpracy z pacjentami.

Nagrodami Biznes Premium wyróżniane są firmy oferujące najciekawsze usługi i produkty skierowane do biznesu, zarówno sektora MSP, jak i korporacji. Kryteriami oceny są: jakość usług, dostosowanie do potrzeb rynkowych, nowoczesność, efektywność i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów. Na gali, zorganizowanej 21 października w Pałacu Sobańskich, nagrodę z rąk redaktora naczelnego Bloomberg Businessweeek Polska – Cezarego Szymanka odebrała Anna Karwowska, Dyrektor Finansowy Diaverum Polska.

– Zatrudniamy znakomity personel, dysponujemy wysokiej klasy sprzętem specjalistycznym i stosujemy procedury medyczne oparte o najlepsze światowe standardy leczenia, ponieważ jakość jest dla nas bardzo ważna. Ta nagroda jest wspólnym sukcesem naszych pracowników i partnerów – szpitali i samorządów lokalnych. To dzięki  świetnej współpracy nasza działalność w służbie pacjentom może się rozwijać – powiedziała Anna Karwowska, Dyrektor Finansowy Diaverum Polska.

Diaverum Polska Sp. z o.o. to 25 stacji dializ, 20 poradni i 2 oddziały nefrologiczne w całej Polsce, w których leczonych jest około 9000 pacjentów. Diaverum Polska jest drugim co do wielkości, dostawcą usług nefrologicznych w kraju, a jego nadrzędną zasadą jest: „Pacjent przede wszystkim”. Misją Spółki jest  poprawa jakości życia pacjentów z chorobami nerek.

– Badania wykazują, że w pełni zaangażowani w proces leczenia pacjenci, rzadziej zapadają na choroby towarzyszące, znacznie lepiej znoszą chorobę, ogólnie są zdrowsi i lepiej funkcjonują w społeczeństwie – dodaje Dyrektor Naczelny Ryszard Zając.

Spółka od niemal roku oferuje pacjentom możliwość udziału w specjalnie przygotowanym programie edukacyjnym. Program Edukacji Pacjentów zatytułowany „Sztuka Życia”, został skierowany do wszystkich pacjentów objętych opieką przez firmę Diaverum. Program ten pomaga zrozumieć czym jest niewydolność nerek, poznać zasady dializoterapii oraz przybliża rozmaite aspekty dotyczące zastosowanego leczenia. Pacjent, podnosząc swój poziom wiedzy w tym zakresie, czuje się współodpowiedzialny za proces leczenia.