Wielka Aukcja Charytatywna #TopCharity2022

W sobotę, 21 maja br. w warszawskim Muzeum Pałacu w Wilanowie odbyła się Wielka Aukcja Charytatywna #TopCharity2022, którą zorganizowała Omena Mensah i Rafał Brzoska, a której współorganizatorem było Corporate Connections.

 

Wydarzenie było okazją do podsumowania największej akcji pomocowej polskiego biznesu, dzięki której zebrano ponad 400 mln PLN, i  wyróżnienia osób najbardziej zaangażowanych w pomoc na rzecz Ukrainy m.in. Rafała Sonika, Tomasza Misiaka, Jacka Szwajcowskiego, Artura Czepczyńskiego, Marzenę Maj, Artura Kazienko.

Osoby wyróżnione podczas uroczystości otrzymały statuetkę TOP Charity 2022, która wręczana jest za osobiste zaangażowanie pełne pasji i poświęcenia w pomoc potrzebującym. W skład kapituły przyznającej nagrody weszli organizatorzy Wielkiej Aukcji Charytatywnej oraz m.in. Jan Krzysztof Bielecki i dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz. Statuetki Top Charity będą przyznawane co roku, podczas kolejnych edycji Wielkiej Aukcji Charytatywnej.

Podczas aukcji zebrano dodatkowo 4 290 000 PLN, które zostaną w 50% przeznaczone na pomoc Ukrainie i w 50% na cele statutowe fundacji Omena Fundations, czyli działania wspierające edukację podopiecznych polskich domów dziecka oraz dzieci ulicy z Ghany. Dodatkowo podczas imprezy, Rafał Brzoska zadeklarował, że podwaja zebraną kwotę i przekazuje ją na działalność swojej fundacji „Rafał Brzoska Foundation”, która zajmie się pomaganiem uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenów wiejskich.

Ta uroczystość zgromadziła w jednym miejscu ponad 400 osób, przedstawicieli świata dużego biznesu, kultury, sztuki, sportu oraz mediów. Wszyscy zebrali się, żeby pomagać. Dzięki temu udało się pozyskać rekordowe niemal 9 milionów złotych z aukcji – mówi Ryszard Chmura, Prezes Zarządu Corporate Connections PL.  – Aktywne działania pomocowe, w które włączeni są przedsiębiorcy i właściciele dużych biznesów toczą się bez przerwy już prawie 3 miesiące. Chcieliśmy docenić najbardziej zaangażowanych, aby podkreślić ich determinację i zachęcić kolejne osoby do włączenia się w akcję. Pomoc musi trwać nadal i dążymy do tego – kontynuuje Ryszard Chmura.