Wideokomentarz GPW: Raport „Zielone Finanse w Polsce 2022”

Na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odbyła się warszawska premiera raportu „Zielone Finanse w Polsce 2022” . Trzecia edycja raportu „Zielone Finanse w Polsce 2022” w I części zawiera artykuły ekspertów i naukowców specjalizujących się w zagadnieniach ESG i zrównoważonych finansów, w II części łamy opracowania oddano krajowym liderom, praktykom w tym zakresie.

Instytut Odpowiedzialnych Finansów oraz UN Global Compact Network Poland zaprezentowali trzecią edycję raportu „Zielone Finanse w Polsce 2022”. Przygotowując tegoroczne wydanie raportu, autorzy po raz pierwszy przeprowadzili badanie jakościowe w sektorze finansowym, dotyczące stanu wdrożenia polityk ESG, priorytetów w ramach polityk ESG, dalszych planowanych działań w tym zakresie oraz wpływu ostatnich i spodziewanych wydarzeń.

– Raport „Zielone Finanse w Polsce 2022” jest już trzecim raportem dotyczącym tematyki zielonych finansów i ich rozwoju w Polsce. Raport pokazuje zmiany jakie zachodzą na rynku zielonych finansów, jak bardzo wchodzą w rynek finansowy i stają się jego bardzo ważną częścią. (…) W tym roku przeprowadziliśmy badanie wśród instytucji finansowych dotyczące roli czynników ESG w ich działaniach, strategiach i zarządzaniu ryzykami – powiedział Ludwik Kotecki, Członek Rady Polityki Pieniężnej, Dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych.

Polityki ESG pełnią coraz większą rolę w światowych instytucjach finansowych i spodziewany jest wzrost ich znaczenia w najbliższej przyszłości, dlatego badanie będzie kontynuowane także w latach kolejnych i publikowane w przyszłorocznych edycjach raportu: – W tym roku, oprócz badania, w raporcie znalazło się dziesięć artykułów eksperckich z zakresu zielonych finansów w Polsce. Dużą część raportu zajmuje głos rynku, czyli krótkie informacje o rozwoju rynku w niektórych instytucjach sektora finansowego w Polsce – dodał Kotecki.

Szczególną rolę w światowej transformacji w kierunku zielonej gospodarki odgrywają giełdy papierów wartościowych, nie inaczej jest na polskim rynku kapitałowym, na którym nie brakuje zielonych produktów.

– Bardzo ważnym trendem na rynkach kapitałowych jest ESG – inwestorzy wymagają, aby spółki, w które inwestują, uwzględniały w swoich strategiach i działaniach biznesowych czynniki klimatyczne, środowiskowe, społeczne oraz z obszaru ładu korporacyjnego. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi liczne kampanie promujące ESG, a także kampanie edukacyjne skierowane do spółek oraz inwestorów. (…) Bardzo ważnym instrumentem w ramach naszej oferty produktowej są tak zwane zielone obligacje, czyli instrumenty dłużne, które mają na celu finansowanie produktów powiązanych z transformacją w kierunku rozwiązań środowiskowych czy też klimatycznych – podkreśliła Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Obowiązki takie jak raportowanie informacji na temat wpływu na środowisko, strategii dekarbonizacyjnych i potencjalnych ryzyk klimatycznych oznaczają nie tylko dodatkowe koszty, ale także spore zmiany organizacyjne w instytucjach finansowych. Jednakże wszystkie działania na rzecz zielonej transformacji mogą liczyć na wsparcie finansowe, techniczne i merytoryczne podmiotów zewnętrznych, np. Banku Światowego.

– Bank Światowy jest jednym z największych dostarczycieli kapitału dla krajów rozwijających się w zakresie finansowania zmian klimatycznych. W ubiegłym roku przyjęliśmy strategię na najbliższe kilka lat, która zakłada, że blisko 35 proc. wszystkich projektów i całkowitego finansowania banku będzie skoncentrowane w obszarze finansowania zmian klimatycznych, zarówno w obszarze adaptacyjnym, jak i mitygacyjnym (…) – zaznaczyła Katarzyna Zajdel-Kurowska, Dyrektor Wykonawczy, Grupa Banku Światowego.

Rozwój zielonych finansów to także ważny element realizacji celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez państwa członkowskie ONZ.

– Zielone finanse dla Organizacji Narodów Zjednoczonych są absolutnie kluczowe dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, w szczególności tych, które są związane ze zmianą klimatu. Jeżeli chcemy pokonać kryzys klimatyczny, musimy jak najszybciej sfinansować globalną rewolucję przemysłową, którą lubimy nazywać klimatyczną rewolucją przemysłową. Przekierowanie kapitału w kierunku zielonych inwestycji wymaga właśnie zielonych finansów (…) – powiedział Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel, Dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland.

Raport „Zielone finanse w Polsce 2022” można pobrać ze strony UN Global Compact Network Poland.

„Wideokomentarze GPW” zamieszczane są na oficjalnym koncie Giełdy na portalu YouTube GPW.  

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych