Wicepremier Piechociński: Nowe wyzwania gospodarcze wymagają nowych idei

Rola społecznej gospodarki rynkowej oraz perspektywy jej rozwoju w obliczu procesów społecznych i makroekonomicznych były głównymi tematami posiedzenia Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. W spotkaniu, które odbyło się 24 listopada 2014 r. udział wzięli wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński oraz sekretarz stanu w MG Jerzy Pietrewicz.

Wicepremier Piechociński podkreślił znaczenie globalnych wyzwań rynkowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Zaznaczył, że wymagają one także nowych narzędzi kształtowania ładu gospodarczego. – Rozwój społecznego modelu gospodarki jest konieczny dla zachowania stabilności gospodarczej Polski. Wymaga jednak nie tylko przemyślanych działań legislacyjnych lecz także zmiany postaw obywatelskich – ocenił.

Uczestnicy spotkania dyskutowali także m.in. na temat wpływu nierówności społecznych na rozwój gospodarczy oraz roli dialogu społecznego w kształtowaniu polityki gospodarczej.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki