Wernisaż malarstwa Marii Wollenberg – Kluzy

W najbliższą środę 18 listopada o godzinie 19:00 w Galerii Delfiny przy ul. Smulikowskiego 10/2  odbędzie się wernisaż malarstwa Marii Wollenberg – Kluzy. Wernisaż otworzy wystawę malarstwa pt. POLSKI LISTOPAD.

 

Maria Wollenberg-Kluza urodziła się w 1945 roku w Puławach, w tym roku więc obchodzi rocznicę 70. urodzin. Jej ojciec, artysta malarz Piotr Wollenberg opracowywał plany rekonstrukcji zabytkowych kamieniczek lubelskiego Starego Miasta. W latach 1967-73 studiowała na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Urządziła ponad 130 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Brała udział w kilkuset wystawach zbiorowych ogólnopolskich i międzynarodowych oraz w prezentacjach polskiej sztuki za granicą (m.in. Francja, Niemcy, Holandia, Dania, Węgry, Czechy i Słowacja, Szwecja, USA).

Artystka jest prekursorką malarstwa refleksyjnego, które wywodzi się z preromantyzmu, symbolizmu i koloryzmu polskiego. Malarstwo to nawiązuje do współczesnej literatury, filozofii i psychologii. W swej twórczości Maria Wollenberg-Kluza podejmuje tematy ludzkiego życia, są to obrazy metaforyczne, zmuszające do przemyśleń. Dla głębszego oddania swych wizji stosuje bogatą kolorystykę. Stara się skłaniać odbiorcę do osobistych refleksji. Malarstwo to jest zakorzenione w tzw. polskim koloryzmie, nawiązuje do polskiego symbolizmu, choć charakteryzuje się silną ekspresją i współczesnym rozumieniem sztuki.

Maluje najczęściej monotematyczne cykle po 20 – 30 prac m. in.: „Ludzie w mieście”, „Człowiek i maszyna”, „Katedry”, „Malarstwo inspirowane muzyką”, „Impresje poetyckie – Obrazy z Norwida”, „Gra wyobraźni”, „Impresje z Hiszpanii”, „Pejzaże polskie”, „Zwierzenia matki”, „SALIGIA – siedem grzechów głównych”, „On i Ona”, „Ver sacrum”, „Obrazy z Turcji”, „Notatki z Norwegii”, „Rozmyślania i modlitwy”, „Chopin w malarstwie i motywy muzyczne”, „Dawna muzyka polska” etc.

Interesuje się również tematyką sakralną. Jest autorką wizerunku Matki Bożej w Sanktuarium na warszawskich Siekierkach oraz dwóch obrazów o tematyce i symbolice związanej z objawieniami mającymi miejsce w latach 1943-49 na Siekierkach (4,0 x 3,0 metry). Dla Komitetu Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki namalowała portret ks. Jerzego. Portret ten został przekazany do Zbiorów im. Jana Pawła II w Galerii Pp. Porczyńskich w Warszawie, ponadto namalowała szereg obrazów do kościoła w Duczkach koło Wołomina. W hołdzie Janowi Pawłowi II namalowała „Tryptyk Fatimski”.

Otrzymała wiele nagród i wyróżnień m. in. w 2004 r. – medal Wdzięczność Młodych Serc za wieloletnie współtworzenie Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży a w 2009 r. – nagrodę Pozytywista Roku 2008.

Brała udział w licznych aukcjach charytatywnych m.in. w 1992 roku w aukcji organizowanej przez Kongres Polonii Amerykańskiej w Nowym Jorku na rzecz Funduszu Daru Narodowego, w 1997 roku brała udział i pomagała w organizowaniu aukcji na Zamku Królewskim w Warszawie na rzecz Szkoły Pijarskiej a w 2014 roku w aukcji na rzecz Towarzystwa im. św. Brata Alberta „Bliźniemu swemu…2014”.

Galeria Delfiny to ważne miejsce na kulturalnej mapie stolicy. Powstała w 1999 roku na warszawskim Powiślu. Galeria gościła już przeszło 100 wystaw wybitnych artystów z Polski i zagranicy, głównie z dziedziny malarstwa, tkaniny, fotografii i rzeźby. Od samego początku swojego istnienia była miejscem, w którym świat sztuki spotykał się ze światem biznesu;  w dobrej i przyjaznej atmosferze.