Moda i odpowiedzialność, czyli spotkanie branży fashion z CSR

Już 19 listopada Fundacja CSR Impact zaprasza na I Spotkanie Branżowe z CSR w Łodzi, którego tematem przewodnim będą wyzwania stojące dziś przed branżą tekstylno-odzieżową w Polsce. Wydarzenie będzie dobrą okazją do rozpoczęcia dyskusji na temat kwestii społeczno-środowiskowych w procesie produkcji odzieży oraz do określenia działań, jakie cała branża może wspólnie podjąć, by w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na rosnącą świadomość konsumentów i wzrastającą konkurencję w branży.

Spotkania branżowe z CSR to cykliczne wydarzenie, w którym zaproszeni goście wraz z ekspertami mają okazję poznać najważniejsze wyzwania społeczne i środowiskowe stojące dziś przed przedsiębiorstwami oraz wspólnie zastanowić się jak skutecznie na nie reagować budując swoją przewagę konkurencyjną. Wydarzenia te to też znakomita okazja do przedstawienia nowych modeli biznesowych i zidentyfikowania czynników sukcesu współczesnych przedsiębiorstw.

Najbliższe spotkanie 19 listopada poświęcone zostanie tematyce przemysłu tekstylno-odzieżowego, nie zabraknie więc ciekawych prelekcji, w trakcie których nasi goście przedstawią uczestnikom wyzwania związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw w branży tekstylno-odzieżowej, ale też opowiedzą o tym jak wygląda biznes oparty na odpowiedzialności oraz jakich trendów społecznych i środowiskowych, mających ogromny wpływ na zmiany występujące w tej branży, możemy spodziewać się w przyszłości. Dodatkowo w trakcie spotkania planowane jest także zainicjowanie grupy roboczej na rzecz odpowiedzialnego przemysłu tekstylno-odzieżowego.

Spotkanie odbędzie się 19.11.2015 (czwartek), w godzinach 13:30-15.30, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Matejki 22/ 26, sala nr 216). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt mailowy: biuro@csri.org.pl do 17.11.