Welconomy Forum in Torun

„Integracja i Współpraca – Innowacyjność” to temat przewodni Welconomy Forum in Torun (XXII edycji Forum Gospodarczego), które odbędzie się w dniach 2-3 marca 2015 r. w Toruniu.

 

Już niecałe 7 tygodni dzieli nas od rozpoczęcia jednej z największych imprez ekonomiczno-gospodarczych w Polsce – Welconomy Forum in Torun. Tegoroczna edycja Welconomy Forum in Torun rozpocznie się każdego dnia Sesją Plenarną, podczas której dyskutować będziemy na temat innowacyjności w gospodarce. Sesje poprowadzą prof. Jerzy Buzek i prof. Michał Kleiber.

Prelegentami będą prezesi największych spółek w kraju. O komentarz poprosiliśmy znanych polityków oraz redaktorów naczelnych największych mediów. Wśród zaproszonych gości wymienić można m.in. Ryszarda Czarneckiego (Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego), Jerzego Wenderlicha (Wicemarszałek Sejmu RP), Olgierda Dziekońskiego (Minister w Kancelarii Prezydenta RP), Andrzeja Halickiego (Minister Administracji i Cyfryzacji), Marka Sawickiego (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polskiej), Władysława Kosiniaka – Kamysza (Minister Pracy i Polityki Społecznej), Wojciecha Kowalczyka (sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki), Stanisława Gawłowskiego (sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska), Andrzeja Dychę (podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki), Krzysztofa Kwiatkowskiego (Prezes Najwyższej Izby Kontroli), Janusza Steinhoffa (Wicepremier RP w latach 2000 – 2001), Romana Jagielińskiego (Wicepremier RP w latach 1995 – 1997 ) Janusza Tomaszewskiego (Wicepremier RP w latach 1997 – 1999), Zbigniewa Ćwiąkalskiego (Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny w latach 2007 – 2009). – W ubiegłym roku skupiliśmy się na relacjach lokalnych i międzynarodowych z naciskiem na ich kontekst ekonomiczny. Teraz głównym bohaterem będzie innowacyjność – mówi Jacek Janiszewski Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, organizatora wydarzenia. Forum odbędzie się w dniach 2-3 marca w Toruniu.

– Stoimy obecnie w obliczu bardzo ważnych decyzji gospodarczych i najwyższy czas na rozpoczęcie konstruktywnej dyskusji na temat przyszłości Polski i Europy. Musimy zacząć wspólnie wypracowywać nowe rozwiązania. Z jednej strony mamy trwającą od kilku lat recesję w gospodarce, z drugiej strony musimy podjąć wiążące decyzje w sprawie wejścia do strefy euro, czy nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Wszystkie te tematy mają wielkie znaczenie dla przyszłości naszej gospodarki mówi Jacek Janiszewski, Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, organizatora Forum.

W ciągu dwóch dni Forum odbędzie się kilkadziesiąt paneli tematycznych. Konferencja jest adresowana do wszystkich zainteresowanych współpracą gospodarczą z naszym krajem oraz zakupem polskich towarów i usług. Forum daje możliwość nawiązania nowych kontaktów, co może zaowocować podpisywaniem w przyszłości nowych kontraktów handlowych.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy specjalistów, którzy służyć mogą swoją wiedzą i doświadczeniem z następujących instytucji: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Związek Banków Polskich, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, przedstawiciele zagranicznych ambasad w Polsce oraz eksperci z kancelarii prawnych.

Wśród firm uczestniczących wymienić należy m.in. Jeronimo Martins Polska, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., PGE S.A., Budimex S.A., Kapsch Telematic Services, EXATEL S.A., Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Kulczyk Investments.

Podczas tegorocznego spotkania będziemy się przede wszystkim koncentrować na innowacyjności w polskiej gospodarce. Takim przykładem są m.in.: firma Jeronimo Martins Polska, która współpracuje obecnie z ponad 500 polskimi producentami i popularyzuje nasze produkty w Portugalii, Kapsch Telematic Services – austriacka firma, która dokonując transferu technologii i wiedzy wdrożyła skutecznie w Polsce system poboru opłat drogowych viaTOLL, czy wreszcie KGHM, która z powodzeniem realizuje inwestycje na całym świecie – mówi Jacek Janiszewski.

 

Więcej o Forum: www.welconomy.pl, www.forumgospodarcze.pl