Ustawa o OZE uchwalona przez Sejm

elektrownia wiatrowa wiatraki

Sejm  RP uchwalił 16 stycznia 2015 r. ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), która wprowadza nowe zasady wspierania energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Teraz dokument trafi pod obrady Senatu RP.

Kluczowym rozwiązaniem w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów dotyczących wspierania OZE jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny. Zgodnie z ustawą rząd ma decydować, ile energii odnawialnej potrzebuje. Następnie ogłasza się aukcję, którą wygrywa ten oferent, który zaproponuje najniższą cenę. W zamian dostanie gwarancję wsparcia przez 15 lat.

Warto zwrócić uwagę, że aukcje będą w koszykach do 1 MW oraz powyżej 1 MW, niezależnie od technologii. Zgodnie z wyliczeniami system ten ma być tańszy i bardziej efektywny.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki