XXVII edycja Welconomy przeniesiona na późniejszy termin

XXVII edycja Welconomy Forum in Toruń zostaje przeniesiona na późniejszy termin. Decyzja ta jest podyktowana ostatnimi wytycznymi Rządu RP, które jednoznacznie uniemożliwiają organizację konferencji w zaplanowanym czasie.

XXVII edycja Welconomy

Organizatorzy czują się odpowiedzialni za Wydarzenie i swoich gości i dlatego przenoszą XXVII edycję Welconomy na późniejszy termin.

Więcej: www.welconomy.pl