Wciąż 10 mln Polaków po 50. roku życia nie korzysta z internetu

Wykluczenie cyfrowe staje się dziś jednym z najpoważniejszych problemów społecznych w Polsce. 1/3 dorosłej  populacji, czyli około 10 spośród 13 mln Polaków powyżej 50. roku życia nie korzysta z ułatwień, jakie niesie korzystanie z cyfrowych technologii. Przyszłość pomagającego im w przezwyciężaniu barier technologicznych programu Polska Cyfrowa Równych Szans zależy od tego, czy znajdą się pieniądze na szkolenia wolontariuszy.

Mówi:

  • Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”
  • Jolanta Dec, ruch Latarnicy Polski Cyfrowej
  • Krzysztof Łebkowski, ruch Latarnicy Polski Cyfrowej

Źródło: Newseria